Q-Park opzegtermijn

De opzegtemijn voor uw Q-park abonnement is 1 maand. U dient uw opzegbrief dus ten laatste 1 maand voor het einde van de contract op te sturen naar Q-Park.

Als u niet op tijd opzegt, wordt uw contract automatische verlengd voor eenzelfde periode als de originele overeenkomst.


Vul uw gegevens in

U vindt uw abonnee-/abonnementsnummer terug op uw contract.
Vanaf wanneer wilt u opzeggen?

Wilt u iets extra meedelen? Klik hierWij verzenden uw opzegbrief aangetekend binnen 24u, met rechtsgeldig afgiftebewijs. Zo bent u 100% zeker.

Q-Park opzegbrief

De Tijd
Trends Knack
Spaargids.be

Q-Park domiciliëring stopzetten

Wilt u uw Q-Park domiciliëring stopzetten of overdragen naar een ander rekeningnummer? Dit kan niet meer via uw bank. U dient contact op te nemen met uw leverancier om de domiciliëring effectief stop te zetten.

Via sepastop.eu kunt u uw (SEPA-)domiciliëringen simpelweg online stopzetten, wij versturen een aangetekende brief voor u naar Q-Park.

Let op: Wanneer u uw domiciliëring stopzet, zegt u ook meteen uw Q-Park contract op.

Klik hier om uw Q-Park domiciliëring stop te zetten.


Q-Park

Q-park is een multinational opgericht in 1998 in Nederland. Q-Park beheert zowel parkeergarages als parkeerterreinen in binnensteden. Zij hebben parkeerfaciliteiten over heel Europa: België, Nederland, Denemarken, Zweden, Duitsland,... Om Q-Park op te zeggen heeft u naast uw persoonsgegevens de volgende informatie nodig: Abonneenummer.

Q-Park contactgegevens

Website: www.q-park.be
E-mailadres: info@q-park.be
Tel.: 02 711 17 00

Q-Park Belgium NV
Belgicastraat 3 bus 6
1930 Zaventem
Belgium

Andere opzeggenAlles in categorie: Andere