Klantendienst CD&V
Website: www.cdenv.be
E-mailadres: lmeskens@cdenv.be
Tel.: 02 238 38 30

Ledenadministratie CD&V
Wetstraat 89
1040 Brussel
Belgium

CD&V opzeggen
Klantendienst Groen
Website: www.groen.be
E-mailadres: info@groen.be
Tel.: 0032 2 219 19 19

Ledenadministratie Groen
Sergeant De Bruynestraat 78-82
1070 Anderlecht
Belgium

Groen opzeggen
Klantendienst N-VA
Website: www.n-va.be
E-mailadres: leden@n-va.be
Tel.: 02 219 49 30

Ledenadministratie N-VA
Koningsstraat 47 bus 6
1000 Brussel
Belgium

N-VA opzeggen

Klantendienst Open VLD
Website: www.openvld.be
E-mailadres: contact@openvld.be
Tel.: 0032 2 549 00 20

Ledenadministratie Open VLD
Melsensstraat 34
B-1000 Brussel
Belgium

Open VLD opzeggen
Klantendienst PVDA
Website: www.pvda.be
E-mailadres: leden@pvda.be
Tel.: 32 (0)2 50 40 110

PVDA
M. Lemonnierlaan 171
1000 Brussel
Belgium

PVDA opzeggen
Klantendienst SP.a
Website: www.s-p-a.be
E-mailadres: info@s-p-a.be
Tel.: 0032 2 552 02 00

Ledenadministratie SP.a
Nationaal Grasmarkt 105/37
1000 Brussel
Belgium

SP.a opzeggen

Klantendienst Vlaams Belang
Website: www.vlaamsbelang.be
E-mailadres: ledenadministratie@vlaamsbelang.be
Tel.: 02 219 60 09

Ledenadministratie Vlaams Belang
Madouplein 8 bus 9
1210 Brussel
Belgium

Vlaams Belang opzeggen