Huurovereenkomst opzeggen


U zegt uw huurovereenkomst op door een aangetekende brief te versturen naar uw verhuurder. Gebruik onze voorbeeldbrief om uw huurcontract op te zeggen.
Huurovereenkomst opzeggen
Source

Huurcontract opzeggen als huurder

Wanneer u uw huur wilt opzeggen, is het belangrijk te beginnen met het grondig nalezen van uw huurovereenkomst. Zo weet u wanneer u kunt opzeggen, hoe u uw huurovereenkomst kunt beëindigen en aan wie u de opzegging van uw huurcontract moet richten.

Doorgaans dienen huurders schriftelijk en per aangetekende brief het huurcontract te beëindigen. Over het algemeen is er sprake van een opzegtermijn van 1 tot 3 maanden. Indien u een tijdelijk contract hebt, of huurt volgens de leegstandswet, dan gelden er andere regels. Als huurder hoeft u geen reden van opzegging op te geven.

Indien u een woning huurt voor een vaste periode, ook wel huurcontract voor bepaalde tijd genoemd, kunt u de huur pas opzeggen wanneer deze vaste periode verstreken is. Eerder opzeggen is alleen mogelijk wanneer de verhuurder het eens is met de eerdere opzegging.

Huurcontract opzeggen als verhuurder

Een verhuurder heeft, afhankelijk van de woonduur, te maken met een opzegtermijn van minimaal 3 maanden. Ook de verhuurder dient per aangetekende brief de huurovereenkomst op te zeggen.

In de opzegbrief dient de verhuurder een rechtsgeldige reden op te geven van de opzegging. Zijn er meerdere huurders, dan moet de verhuurder deze ieder afzonderlijk een aangetekende opzegbrief toesturen. De verhuurder dient de huurders te vragen in te stemmen met de opzegging en binnen 6 weken in te gaan op het verzoek tot contractbeëindiging. Pas wanneer de huurders instemmen, kan het huurcontract worden beëindigd.

Voorbeeldbrief huur opzeggen

Vindt u het lastig zelf een brief op te stellen om uw huurcontract te beëindigen? U kunt onderstaande voorbeeldbrief gebruiken om uw huurcontract op te zeggen, door de in cursief gedrukte tekst te vervangen met uw gegevens.

Download voorbeeld opzegbrief huurcontract

Naam
Woonadres
Postcode en woonplaats

Naam verhuurder
Woon- of zakelijk adres
Postcode en woonplaats

Plaats, datum
Betreft: beëindiging huurcontract

Geachte heer/mevrouw,

Met deze brief zeg ik per datum de huur op van de woning op het adres: Adres van desbetreffende woning.

Na opzegging ben ik op uw nieuwe adres te bereiken.

Graag zou ik een schriftelijke bevestiging van de opzegging van de huurovereenkomst ontvangen op bovengenoemd adres.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Naam
Handtekening

Download voorbeeld opzegbrief huurcontract


Nathan De Hert

Nathan De Hert Oprichter

Nathan De Hert is de oprichter van sepastop.eu. Na zelf geconfronteerd te worden met hoe moeilijk bedrijven het soms maken om op te zeggen richtte hij het bedrijf op in 2015. Nathan is geïnteresseerd in en schrijft over consumentenbescherming en consumentenrecht.

De informatie op onze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies.

Beoordeel dit artikel
 
5,00 / 5,00
(2 beoordelingen)
Bronnen
Laatst geüpdatet: