Wet Van Dam


Dankzij de Wet Van Dam kunt u contracten of abonnementen die stilzwijgend verlengd zijn, steeds maandelijks opzeggen. Hierdoor hangt u niet meer vast aan langdurige contracten.
Wet Van Dam
Source

Sinds 2011 is er een wet die u beschermt tegen langdurige contracten die automatisch stilzwijgend worden verlengd: de Wet van Dam. Zo wordt er voorkomen dat u tegen uw wil in nog een jaar langer aan uw abonnement vastzit - omdat u simpelweg vergeten bent deze op tijd stop te zetten.

Hoe werkt de wet precies en op wat voor contracten en abonnementen is deze van toepassing? Zijn er uitzonderingen? In dit artikel leggen wij u alles uit.

Wat is de Wet Van Dam en voor wie is deze bedoeld?

De Wet Van Dam is een wet die bepaald dat een consument een stilzwijgend verlengd abonnement maandelijks kan opzeggen. Een opzegtermijn mag niet langer zijn dan een maand. De wet geldt voor abonnementen en contracten afgesloten bij bedrijven. Verenigingen vormen een uitzondering op de regel en mogen vaak hun lidmaatschappen verlengen met een door hun bepaalde periode. Let op: de Wet Van Dam is doorgaans alleen van toepassing op particulieren.

Waarom is de Wet Van Dam in het leven geroepen?

De Wet Van Dam was nodig omdat consumenten voorheen vaak ongewenst aan een contract vast kwamen te zitten, doordat deze door de desbetreffende instelling stilzwijgend automatisch verlengd werd. Dit zorgde niet alleen voor veel ongenoegen onder de consumenten; maar dit leidde voor sommigen ook tot financiële problemen. Een contract mag automatisch stilzwijgend worden verlengd, maar dient ook maandelijks opgezegd te kunnen worden – na de einddatum van de eerste contractperiode. Hiermee wordt voorkomen dat consumenten ongewild vast komen te zitten aan langlopende en dure contracten.

Hoe werkt de Wet Van Dam?

Stel dat u een jaarabonnement bij een sportschool bent aangegaan op 1 mei 2017. Zegt u uw abonnement niet op tijd op (ten laatste op 30 maart 2018), dan mag de sportschool uw abonnement stilzwijgend verlengen vanaf 1 mei 2018. U kunt uw doorlopende abonnement, na het eerste jaar, wel steeds maandelijks opzeggen. Dit geldt ook voor abonnementen die zijn afgesloten bij andere bedrijven met een andere contractduur.

De Wet Van Dam is van toepassing op datingssites of andere online lidmaatschappen, domeinnamen, internet- en telefonieabonnementen. Ook gelden de regels voor energiecontracten, sportschoolabonnementen, abonnementen op producten en hostingpakketten. De wet is ook van toepassing op kranten- en tijdschriftenabonnementen, al zijn de regels hiervoor iets anders. Deze abonnementen mogen namelijk verlengd worden met een kwartaal. Verenigingen mogen doorgaans hun eigen regels hanteren m.b.t. verlengingen en de contractduur.

Een abonnement dient volgens de Wet Van Dam via dezelfde weg opgezegd te kunnen worden als deze is afgesloten. Hebt u dus uw contract telefonisch of online afgesloten, dan zou u deze via ditzelfde kanaal weer kunnen opzeggen. Een opzegging mag niet geweigerd worden, zolang u kunt bewijzen dat de opzegging goed is ontvangen. Wij raden aan om uw opzegging per aangetekende brief te doen omdat u hierbij steeds een verzendbewijs ontvangt.

De Wet Van Dam geldt over het algemeen enkel voor consumenten. Als freelancer of onderneming kunt u er niet standaard beroep op doen.


Nathan De Hert

Nathan De Hert Oprichter

Nathan De Hert is de oprichter van sepastop.eu. Na zelf geconfronteerd te worden met hoe moeilijk bedrijven het soms maken om op te zeggen richtte hij het bedrijf op in 2015. Nathan is geïnteresseerd in en schrijft over consumentenbescherming en consumentenrecht.

De informatie op onze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies.

Beoordeel dit artikel
 
4,17 / 5,00
(6 beoordelingen)
Bronnen
Laatst geüpdatet: