Privacyverklaring

Wij respecteren uw privacy

Concreet wil dit zeggen:

 • betalingsgegevens worden bij ons niet bewaard
 • persoonsgegevens worden door ons nooit voor commerciële doeleinden doorgegeven aan derden
 • wij slaan enkel gegevens op die absoluut nodig zijn voor het opstellen van de opzegbrief en de verwerking hiervan
 • de inhoud van de brief (incl. de handtekening) wordt na 2 jaar automatisch verwijderd
 • wij sturen geen nieuwsbrieven uit 

Onze volledige privacy-voorwaarden:

Privacyverklaring

Structuur:

 1. Preambule
 2. Verwerkingsverantwoordelijke
 3. Logfiles
 4. Opzegdiensten op sepastop.eu
 5. Wordpress-blog
 6. Cookies
 7. Gebruik van ADCELL
 8. Bing Ads
 9. Google Adwords
 10. Gebruik van Google Fonts
 11. Betaling via PayPal
 12. Betaling via Mollie
 13. Social media
 14. Google Analytics
 15. Google Remarketing
 16. Review-uitnodiging via Trustpilot
 17. Hotjar
 18. Gegevensbeveiliging
 19. Wijziging van de privacyverklaring
 20. Herroeping
 21. Recht van betrokkenen

1) Preambule

Van harte welkom op onze website! Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw gegevens en respecteren uw persoonlijke levenssfeer. Wij geven hieronder aan welke gegevens wij verwerken op welk moment, met welk doel, en op welke wettelijke basis. Hierdoor hopen wij u duidelijk te maken hoe de door ons aangeboden diensten werken en hoe de bescherming van uw persoonsgegevens hierbij gegarandeerd wordt.

Deze privacyverklaring kan te allen tijde via https://www.sepastop.eu/nl-be/privacy/ worden geraadpleegd, opgeslagen en afgedrukt.

Voor zover wij op grond van rechtmatigheid een gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 onder f) AVG) aanvoeren, komt u een recht van bezwaar conform art. 21 AVG toe.

Conform art. 21 AVG hebt u het recht

te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Wij verwerken de persoonsgegevens dan niet meer ten behoeve van direct marketing of een daarmee verbonden profilering. 

Wij staken ook de verwerking van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering (zie art. 21 lid 1 AVG, het zogenaamde 'beperkte recht van bezwaar'). In dit geval dient u voor het bezwaar redenen aan te voeren waaruit uw bijzondere situatie blijkt.

2) Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van art. 4 paragraaf 7 AVG voor de verwerking van persoonsgegevens is:

sepastop bvba (geen bezoekadres)

Antwerp South Business Center

Dendermondestraat 44

2018 Antwerpen

België

Bedrijfsleider: Nathan De Hert

Kantoor van inschrijving: Kruispuntbank van Ondernemingen, België

Ondernemingsnummer: 0640.883.255

Btw-nummer: BE0640.883.255

E-mail: privacy@sepastop.eu

Bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten bij de bescherming van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met privacy@sepastop.eu.

3) Logfiles

Wij slaan uw IP-adres op in zogeheten logfiles op onze webserver. De gegevens worden automatisch door uw browser doorgegeven bij een bezoek aan onze website. Daarbij worden de volgende gegeven geregistreerd:

 • de tijd van het bezoek aan onze website 
 • URL van de website vanwaar u onze website hebt bezocht
 • het besturingssysteem dat u gebruikt
 • het type en de versie van de door u gebruikte browser

Dit doen we om onze website veilig en bereikbaar te houden. De gegevens worden bij ons voor 14 dagen opgeslagen.

Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel verplicht en ook niet vereist voor het afsluiten van een overeenkomst. U bent derhalve niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken kan echter tot gevolg hebben dat u onze website niet of niet volledig kunt gebruiken.

De wettelijke grondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, onder f) AVG. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij de communicatie tussen onze server en uw apparaat op een veilige manier mogelijk te maken en misbruik te detecteren. 

4) Opzegdiensten op sepastop.eu

Op onze website hebt u de mogelijkheid opzegbrieven voor diverse diensten en aanbieders op te stellen.

De noodzakelijke gegevens daarbij zijn momenteel:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • E-mail
 • Klant- of lidnummer, of andere gegevens die u van een contractpartner hebt gekregen ter identificatie van de overeenkomst.

Daarnaast kunt u overige, niet verplichte informatie in het tekstveld toevoegen. De verplichte en vrijwillige informatie wordt door ons op gelijke wijze behandeld.

De door u gegeven informatie (ook persoonsgegevens) wordt door ons verwerkt ten behoeve van het opstellen, vervaardigen en verzenden van uw opzegbrief en is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. De wettelijke grondslag voor de hier beschreven verwerking van de gegevens is art. 6, lid 1, onder b) AVG. De gegevens worden hierbij slechts opgeslagen voor de tijd die vereist is voor de verwerking van uw aanvraag en het voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen. De informatie uit het aangemaakte document wordt automatisch na 2 jaar gewist.

Indien u de optie gebruikt waarbij wij uw opzeggingsbrief direct naar de aanbieder sturen, ontvangt de door u bepaalde aanbieder de gegevens die door u zijn verstrekt. Daarnaast worden de gegevens verstuurd naar onze webhost.

Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht. Het is echter nodig om onze opzeggingsdienst op correcte wijze te kunnen gebruiken. U bent niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken kan echter tot gevolg hebben dat uw opzegbrief niet correct kan worden opgesteld.

Daarnaast wordt door ons het tijdstip van het opstellen van de opzegbrief en het bijbehorende IP-adres opgeslagen. Het opslaan hiervan heeft tot doel misbruik van onze diensten te voorkomen of aan het licht te brengen.

De wettelijke grondslag voor deze verwerking van de gegevens is art. 6, lid 1, onder f) AVG. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij om te kunnen beoordelen of en wanneer onze diensten onrechtmatig zijn gebruikt.

5) Wordpress-blog

Op onze website is een blog te vinden waarbij gereageerd kan worden op de artikels. De door u gegeven informatie (ook persoonsgegevens) wordt door ons verwerkt om deze functionaliteit te kunnen aanbieden.

Hierbij zijn de volgende gegevens te beschouwen als verplichte informatie:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Alle informatie die uit uw reactie valt op te maken

Daarnaast kunt u overige, niet verplichte informatie toevoegen:

 • Website

De verplichte en vrijwillige informatie wordt door ons op gelijke wijze behandeld.

De gegevens worden hierbij slechts opgeslagen gedurende de tijd die nodig is voor het functioneren van deze functie.

Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel verplicht en ook niet vereist voor het afsluiten van een overeenkomst. U bent derhalve niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken kan echter tot gevolg hebben dat u onze website niet of niet volledig kunt gebruiken.

De wettelijke grondslag voor de hier beschreven verwerking van de gegevens is art. 6, lid 1, onder f) AVG. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij een degelijk blog bij te houden en een indeling van de afzonderlijke bijdragen voor onze gebruikers mogelijk te maken.

6) Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen om het gebruik van een website te verbeteren. In cookies kunnen gegevens of instellingen op een website worden opgeslagen, zodat deze niet opnieuw hoeven te worden ingevoerd of opgegeven bij een volgend bezoek.

Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend puur essentiële cookies die noodzakelijk zijn om onze website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming. Onderstaande cookielijst geeft u een overzicht van de cookies die onze Website gebruikt.

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

Cookielijst

Essentiële cookies

De volgende essentiële cookies zijn noodzakelijk om technische of veiligheidsredenen. Deze cookies worden onder meer geplaatst als u een bestelling plaatst of wanneer u uw cookie voorkeur opslaat.

Groep

Cookies

Bewaartijd

Cookie consent

consent_minimal

360 dagen

 

consent_analytical

360 dagen

 

consent_marketing

360 dagen

     

Platform safety

csrftoken

1 jaar

 

sessionid

sessie

     

Analytische cookies

Wij maken gebruik van analytische cookies om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. De statistische analyse van het gedrag van de gebruikers zorgt ervoor dat wij kunnen inspelen op de interesses van de gebruiker en ons aanbod kunnen optimaliseren. Voor deze cookies hebben we uw toestemming nodig. Wij maken gebruik van Google Analytics en Hotjar. Voor meer details verwijzen wij naar de respectievelijke artikels in onze privacy policy. 

Groep

Cookies

Bewaartijd

Google Analytics

_gat_UA-64731047-1

1 min

 

_ga

2 jaar

 

_gid

1 dag

 

_gaexp

1 maand

     

Hotjar

_hjAbsoluteSessionInProgress

30 min

 

_hjDonePolls

365 dagen

 

_hjid

sessie

 

_hjIncludedInSample

sessie

 

_hjTLDTest

sessie

 

ajs_anonymous_id

365 dagen

 

ajs_user_id

365 dagen

 

_hjIncludedInPageviewSample

sessie

     

Marketing cookies

Wij maken gebruik van marketing cookies om de doeltreffendheid van onze advertentiecampagnes te meten. Dankzij de mogelijkheid om het succes van de afzonderlijke advertenties te analyseren, kunnen wij onder meer doelgericht reageren op de markt en onze aanbiedingen zo goed mogelijk plaatsen voor geïnteresseerde gebruikers. Voor deze cookies hebben we uw toestemming nodig. Wij maken gebruik van Bing Ads. Voor meer details verwijzen wij naar het respectievelijke artikel in onze privacy policy. 

Groep

Cookies

Bewaartijd

Bing Ads

_uetmsclkid

3 maanden

 

_uetsid

1 dag

 

_uetvid

17 dagen

 

MUID

1 maand

     

 

7) Gebruik van ADCELL

Wij maken op onze website gebruik van ADCELL. ADCELL is een Duits affiliate-netwerk voor affiliate marketing. Bij affiliate marketing stuurt de affiliate zijn bezoekers meestal vanaf zijn eigen content (website, nieuwsbrief enz.) door naar een aanbieding van de betreffende adverteerder (zgn. 'merchant'). De merchant biedt regelmatig goederen of diensten aan en maakt hiervoor reclame via het partnerprogramma bij ADCELL. Bij het behalen van een vooraf bepaald resultaat (transactie, lead, sale) ontvangt de affiliate een provisie.

Exploitant, verwerkingsverantwoordelijke en eigenaar van het partnerprogrammanetwerk en het merk ADCELL is Firstlead GmbH, Rosenfelder Str. 15-16, 10315 Berlijn, Duitsland.   

Wij nemen deel aan het programma van ADCELL als zgn. 'merchant'.

ADCELL plaatst na een succesvolle transactie op onze website een third-party-cookie met de naam 'ADCELLsession'. Dit cookie bevat de zogenaamde session_id en wordt na een uur weer gewist. Het doel van dit cookie is het meerdere malen betalen van een transactie te voorkomen.

De gegevens worden hierbij slechts opgeslagen gedurende de tijd die nodig is voor het functioneren van de functie.

Via https://www.adcell.de/datenschutz kunt u een cookie laten plaatsen dat verdere verwerking van uw gegevens verhindert. 

Meer informatie over ADCELL is te vinden bij de reeds vermelde koppeling https://www.adcell.de/datenschutz en via https://www.adcell.de/agb.

Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel verplicht en ook niet vereist voor het afsluiten van een overeenkomst. U bent derhalve niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken kan echter tot gevolg hebben dat u onze website niet of niet volledig kunt gebruiken.

De wettelijke grondslag voor de hier beschreven verwerking van de gegevens is art. 6, lid 1, onder f) AVG. Wij hebben er belang bij meervoudige betalingen in het kader van het affiliate-programma te voorkomen.

8) Bing Ads

Wij maken gebruik van de dienst Bing Ads die door de Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS ('Microsoft') wordt geëxploiteerd. Als u door het aanklikken van een desbetreffende advertentie op onze internetpagina terechtkomt, wordt hierdoor op uw computer door Microsoft een cookie geplaatst. Uitgebreide informatie over de cookies kunt u vinden op https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement onder 'Cookies en soortgelijke technologieën', als u op de link aan het eind van het tekstgedeelte 'Meer informatie’ klikt.

Bij ieder bezoek aan onze internetpagina wordt informatie (ook persoonsgegevens) doorgegeven aan Microsoft. Algemene informatie over de door Microsoft verzamelde gegevens kunt u vinden op https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement onder 'Persoonsgegevens die wij verzamelen'.

De door Microsoft verzamelde gegevens kunnen door Microsoft ook worden doorgegeven aan staten buiten de EU, met name aan de VS. Microsoft heeft tegenover het Department of Commerce verklaard dat het principe van het Privacy Shield gerespecteerd wordt. Uitgebreide informatie hierover is te vinden op https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement#mainwherewestoreandprocessdatamodule en https://www.privacyshield.gov.

Indien u gelijktijdig bij uw Microsoft-account bent ingelogd, kan de door Microsoft vergaarde informatie (ook persoonsgegevens) gekoppeld worden aan uw Microsoft-account. Het direct koppelen van de aan Microsoft doorgegeven informatie aan uw Microsoft-account kan alleen worden voorkomen door bij Microsoft uit te loggen voordat u onze website bezoekt.

Microsoft verstrekt de gegevens in sommige gevallen aan derden.

De verwerkte informatie wordt door Microsoft gebruikt om statistieken op te stellen die het succes van de betreffende advertentie weergeven. Ook gebruikt Microsoft de verwerkte gegevens om op interesse afgestemde reclame te kunnen sturen. Er wordt op geen enkel moment informatie verkregen die naar u persoonlijk terug te leiden is.

De gegevens worden niet langer opgeslagen dan voor de hierboven beschreven procedure technisch noodzakelijk is.

Meer informatie kunt u vinden in de regels inzake gegevensbescherming van Microsoft met betrekking tot Bing-Ads: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement

Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel verplicht en ook niet vereist voor het afsluiten van een overeenkomst. U bent derhalve niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. 

De wettelijke grondslag voor de hier beschreven verwerking van de gegevens is art. 6, lid 1, onder a) AVG. Wij verwerken de gegevens enkel na expliciete toestemming.

9) Google Adwords

Deze website gebruikt Google AdWords en in het kader van Google AdWords Conversion-Tracking, een online reclamedienst van Google Inc. ('Google'), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google AdWords en Google Conversion Tracking zijn een analysedienst van Google. Bij het aanklikken van een door Google vertoonde advertentie wordt een zgn. 'cookie', een tekstbestand, op uw apparaat opgeslagen dat een analyse van het gebruik van de door u bezochte websites mogelijk maakt. De door de cookies vergaarde informatie omtrent uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgegeven aan een server van Google, mogelijk in de VS of een ander land, en daar opgeslagen. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen. Als u bepaalde sites van ons bezoekt en het opgeslagen cookie is nog niet verlopen, dan kunnen Google en wij zien dat iemand op de advertentie heeft geklikt en zo doorgestuurd is naar onze website. Iedere AdWords-klant krijgt een ander cookie.

Zoals blijkt uit de Privacy Shield-certificering van Google (te vinden op https://www.privacyshield.gov/list bij het zoekbegrip 'Google') heeft Google zich verplicht tot het opvolgen van het EU-US Privacy Shield Framework en het Swiss-US Privacy Shield Framework bij het verzamelen, gebruiken en opslaan van persoonsgegevens uit de lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland. Google, inclusief Google LLC en zijn volledige dochterondernemingen in de VS, heeft door middel van de certificering verklaard, dat het de Privacy Shield-principes naleeft. Meer informatie hierover is te vinden op https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=nl.

De verkregen informatie wordt door Google met name gebruikt om statistieken samen te stellen die het succes van de betreffende Google-advertentie weergeven. Er wordt op geen enkel moment informatie verkregen die naar u persoonlijk terug te leiden is.

Wij hebben er zelf geen invloed op welke gegevens door Google werkelijk worden verzameld en verwerkt. Google geeft echter aan dat onder andere de volgende informatie (ook persoonsgegevens) kan worden verwerkt:

 • Geregistreerde gegevens (met name IP-adressen)
 • Informatie omtrent de verblijfplaats
 • Duidelijke applicatienummers
 • Cookies en vergelijkbare technologieën

Uitgebreide informatie kunt u vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl in de paragraaf 'Gegevens die we verzamelen terwijl u onze services gebruikt'.

Als u bij uw Google-account bent aangemeld, kan Google de verwerkte informatie afhankelijk van uw accountinstellingen aan uw account toevoegen en als persoonsgegevens behandelen. Zie hiervoor met name https://policies.google.com/privacy/partners?hl=nl.  

Google voert hiertoe o.a. het volgende uit:

”We kunnen persoonlijke gegevens uit een bepaalde service combineren met gegevens, waaronder persoonlijke informatie, uit andere Google-services, zodat u bijvoorbeeld gemakkelijker content kunt delen met mensen die u kent. Afhankelijk van uw accountinstellingen kan uw activiteit op andere sites en in andere apps worden gekoppeld aan uw persoonlijke informatie om de services van Google en de door Google geleverde advertenties te verbeteren.”  https://policies.google.com/privacy?hl=nl)

Het direct toevoegen van deze gegevens kunt u voorkomen door uit te loggen bij uw Google-account of de betreffende accountinstellingen in uw Google-account uit te voeren.

Op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl kunt u de instellingen voor gepersonaliseerde advertenties deactiveren. 

Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid van Google dat hier terug te vinden is: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Tips omtrent de privacyinstellingen van Google zijn te vinden op https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in

Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel verplicht en ook niet vereist voor het afsluiten van een overeenkomst. U bent derhalve niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. 

De wettelijke grondslag voor de hier beschreven verwerking van de gegevens is art. 6, lid 1, onder a) AVG. Wij verwerken de gegevens enkel na expliciete toestemming.

10) Gebruik van Google Fonts

Wij maken op onze website gebruik van externe lettertypen, zgn. Google Fonts. Google Fonts is een dienst van Google Inc. ('Google'), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

De koppeling van de Web Fonts vindt plaats via een interface ('API') naar de Google-diensten. Door de koppeling van de Web Fonts vergaart Google in sommige gevallen informatie (ook persoonsgegevens) en verwerkt deze. Daarbij kan niet worden uitgesloten dat Google de informatie ook aan een server in een land doorgeeft dat geen lid is van de EU.

Zoals blijkt uit de Privacy Shield-certificering van Google (te vinden op https://www.privacyshield.gov/list bij het zoekbegrip 'Google'), heeft Google zich verplicht tot het opvolgen van het EU-US Privacy Shield Framework en het Swiss-US Privacy Shield Framework bij het verzamelen, gebruiken en opslaan van persoonsgegevens uit de lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland. Google, inclusief Google LLC en zijn volledige dochterondernemingen in de VS, heeft door middel van de certificering verklaard dat het de Privacy Shield-principes naleeft. Meer informatie hierover is te vinden op https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=nl.

Wij hebben er zelf geen invloed op welke gegevens door Google werkelijk worden verzameld en verwerkt. Google geeft echter aan dat onder andere de volgende informatie (ook persoonsgegevens) kan worden verwerkt:

 • Geregistreerde gegevens (met name IP-adressen)
 • Informatie omtrent de verblijfplaats
 • Duidelijke applicatienummers
 • Cookies en vergelijkbare technologieën

Uitgebreide informatie kunt u vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl in de paragraaf 'Gegevens die we verzamelen terwijl u onze services gebruikt'.

Als u bij uw Google-account bent aangemeld, kan Google de verwerkte informatie afhankelijk van uw accountinstellingen aan uw account toevoegen en als persoonsgegevens behandelen. Zie hiervoor met name https://policies.google.com/privacy/partners?hl=nl.  

Google voert hiertoe o.a. het volgende uit:

”We kunnen persoonlijke gegevens uit een bepaalde service combineren met gegevens, waaronder persoonlijke informatie, uit andere Google-services, zodat u bijvoorbeeld gemakkelijker content kunt delen met mensen die u kent. Afhankelijk van uw accountinstellingen kan uw activiteit op andere sites en in andere apps worden gekoppeld aan uw persoonlijke informatie om de services van Google en de door Google geleverde advertenties te verbeteren.”  https://policies.google.com/privacy?hl=nl)

Het direct toevoegen van deze gegevens kunt u voorkomen door uit te loggen bij uw Google-account of de betreffende accountinstellingen in uw Google-account uit te voeren. Daarnaast kunt u de installatie van cookies - voor zover Google deze plaatst - door de betreffende instellingen in uw browser verhinderen. Wij wijzen u er wel op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt benutten.

Hoe u cookies in de meest gebruikte browsers kunt wissen en de cookie-instellingen kunt wijzigen, leest u bijvoorbeeld hier:

Het koppelen van de Google Fonts heeft het doel uniforme lettertypes op uw apparaat te kunnen weergeven.

Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid van Google: www.google.com/fonts#AboutPlace:about

https://developers.google.com/terms/

https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Tips omtrent de privacy instellingen van Google zijn te vinden op: https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in

Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel verplicht en ook niet vereist voor het afsluiten van een overeenkomst. U bent derhalve niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken kan echter tot gevolg hebben dat u onze website niet of niet volledig kunt gebruiken en dat de weergave van de website verandert.

De wettelijke grondslag voor de hier beschreven verwerking van de gegevens is art. 6, lid 1, onder a) AVG. Wij verwerken de gegevens enkel na expliciete toestemming.

11) Betaling via PayPal

PayPal is een online betalingsdienstverlener. Bij het afsluiten van uw bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van Payment Providers PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ('PayPal'). Bij betaling met behulp van PayPal wordt ten behoeve van de betalingsafwikkeling informatie (ook persoonsgegevens) door PayPal verwerkt. Bij betaling via PayPal worden de volgende gegevens door ons aan PayPal doorgegeven:

 • Transactiebedrag
 • Valuta
 • Factuurnummer

De aan PayPal verstrekte gegevens kunnen door PayPal o.a. aan kredietregistratiebureaus worden doorgegeven.

PayPal registreert bij het openen van de PayPal-website automatisch het webadres van de website via welke u op de PayPal-website komt of vanaf welke u naar de PayPal-website komt. Daarnaast registreert PayPal ook welke subpagina's van de PayPal-website u bezoekt, welke browser u gebruikt alsmede de frequentie van uw bezoek aan de PayPal-website en het gebruikte IP-adres.

Bij het openen van de PayPal-website of de diensten van PayPal plaatst PayPal cookies (zie hiervoor ook onder punt 6) op uw apparaat. PayPal gebruikt deze cookies o.a. om u als klant te herkennen, om PayPal-services, inhoud en advertenties te personaliseren alsmede voor het analyseren van de effectiviteit van de advertenties en om de veiligheid van uw account te garanderen. U kunt de installatie van cookies voorkomen door een desbetreffende instelling op uw browser, voor zover deze cookies niet noodzakelijk zijn ter voorkoming van fraude of ter garandering van de veiligheid van de door PayPal beheerde websites. Wij wijzen u er wel op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van PayPal volledig kunt benutten.

Het geldende privacybeleid van PayPal is te vinden op https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Doel van de gegevensverwerking is de afwikkeling van het betalingsproces.

De wettelijke grondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, onder b) AVG. De gegevens worden hierbij door ons slechts opgeslagen voor de tijd die vereist is voor de uitvoering en afwikkeling van uw bestelling en het voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen.

Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is vereist voor het afsluiten van een overeenkomst. Het niet ter beschikking stellen van de gegevens heeft tot gevolg dat de overeenkomst niet tot stand komt.

12) Betaling via Mollie

Bij het uitvoeren van de betaling van onze diensten maken wij gebruik van de betalingsmethodes

 • Bankoverschrijving
 • Mastercard
 • Visa
 • Bancontact / Mister Cash
 • iDEAL
 • bitcoin
 • SOFORT

Mollie is een PCI-DSS, level 1 gecertificeerde betalingsdienstverlener en wordt geëxploiteerd door Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland.

Als u de betaling op onze website met een van de hiervoor genoemde betalingsmethodes via Mollie uitvoert, verwerkt Mollie de volgende gegevens van u:

 • uw betalingsgegevens (bijv. bankrekeningnummer of creditcardnummer)
 • uw IP-adres
 • uw internetbrowser en apparaat
 • in sommige gevallen uw voor- en achternaam
 • in sommige gevallen uw adresgegevens
 • in sommige gevallen informatie omtrent het product of de dienstverlening die u via ons hebt aangeschaft
 • overige persoonsgegevens die u ter beschikking stelt, bijvoorbeeld via correspondentie of aan de telefoon.

Het doel van de verwerking van de gegevens in het kader van het betaalproces is de beoordeling van uw aanvraag, het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst en de verwerking van uw betaling.

De wettelijke grondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, onder b) AVG.

De gegevens worden hierbij door ons slechts opgeslagen voor de tijd die vereist is voor de uitvoering en afwikkeling van uw bestelling en het voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen.

Meer informatie over de privacybepalingen van Mollie is te vinden op https://www.mollie.com/nl/privacy.

Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is vereist voor het afsluiten van een overeenkomst. Het niet ter beschikking stellen van de gegevens heeft tot gevolg dat de overeenkomst niet kan worden afgesloten.

13) Social media

Wij zijn naast deze website ook aanwezig op verschillende social media die u via bijbehorende knoppen op onze website kunt bereiken. Als u een dergelijke site bezoekt, worden mogelijk persoonsgegevens doorgegeven aan de aanbieder van het social network. Het kan zijn dat naast de opslag van de door u bij dit social medium ingevoerde gegevens ook andere informatie door de aanbieder van het social network wordt verwerkt.

Daarnaast verwerkt de aanbieder van het social network mogelijk de belangrijkste gegevens van het computersysteem dat u gebruikt om het netwerk te bezoeken – bijvoorbeeld uw IP-adres, het gebruikte processortype en de browserversie met plug-ins.

Als u tijdens het bezoek aan een dergelijk medium met uw persoonlijke gebruikersaccount bent ingelogd bij dit medium kan het medium uw bezoek linken aan uw account. Indien u niet wilt dat dit gebeurt, dient u op uw gebruikersaccount uit te loggen voordat u onze pagina op dit social network bezoekt.

Doel en omvang van het verzamelen van gegevens door het betreffende medium evenals de verwerking van uw gegevens aldaar, alsmede uw hiermee samenhangende rechten kunt u terugvinden in de bepalingen van de betreffende media, bijvoorbeeld op:

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Twitter: http://twitter.com/privacy

14) Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics gebruikt zogenaamde 'cookies', tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de door u bezochte websites mogelijk maken. Google Analytics gebruikt ook zogenaamde webbakens (niet-zichtbare grafische afbeeldingen). Via deze webbakens kan informatie, zoals het bezoekersverkeer op websites worden geanalyseerd. De door de cookies en webbakens vergaarde informatie omtrent uw gebruik van deze website (inclusief het IP-adres van de gebruiker) wordt doorgegeven aan een server van Google, mogelijk in de VS of een ander land buiten de EU, en daar opgeslagen. Deze informatie kan door Google worden doorgegeven aan contractpartners van Google.

Zoals blijkt uit de Privacy Shield-certificering van Google (te vinden ophttps://www.privacyshield.gov/list bij het zoekbegrip 'Google'), heeft Google zich verplicht tot het opvolgen van het door het Amerikaanse ministerie van Handel gepubliceerde EU-US Privacy Shield Framework en het Swiss-US Privacy Shield Framework bij het verzamelen, gebruiken en opslaan van persoonsgegevens uit de lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland. Google, inclusief Google LLC en zijn volledige dochterondernemingen in de VS, heeft door middel van de certificering verklaard dat het de Privacy Shield-principes naleeft. Meer informatie hierover is te vinden op https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=nl.

Google geeft aan dat onder andere de volgende informatie (ook persoonsgegevens) kan worden verwerkt:

 • Geregistreerde gegevens (met name IP-adressen)
 • Informatie omtrent de verblijfplaats
 • Duidelijke applicatienummers
 • Cookies en vergelijkbare technologieën

Meer informatie kunt u vinden ophttps://policies.google.com/privacy?hl=nl#infocollect onder 'Gegevens die we verzamelen terwijl u onze services gebruikt', alsmede op https://privacy.google.com/businesses/adsservices/.

Wij gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering ('anonymize IP'). Hierdoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte afgekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server in de VS doorgegeven en daar afgekort. Daarnaast hebben wij voor het gebruik van Google Analytics met Google een overeenkomst omtrent de verwerking van persoonsgegevens gesloten (art. 28 AVG). Google verwerkt de gegevens in opdracht van ons, om uw gebruik van de website te analyseren, om voor ons rapportages samen te stellen omtrent de activiteiten van de website en om ons te informeren omtrent overige met het gebruik van de website en het internet samenhangende diensten. Google kan deze informatie eventueel ook doorgeven aan derden, voor zover dit wettelijk vereist is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Als u bij uw Google-account bent aangemeld, kan Google de verwerkte informatie afhankelijk van uw accountinstellingen aan uw account toevoegen en als persoonsgegevens behandelen. Zie hiervoor met name https://policies.google.com/privacy/partners?hl=nl.  

Google voert hiertoe o.a. het volgende uit:

”We kunnen persoonlijke gegevens uit een bepaalde service combineren met gegevens, waaronder persoonlijke informatie, uit andere Google-services, zodat u bijvoorbeeld gemakkelijker content kunt delen met mensen die u kent. Afhankelijk van uw accountinstellingen kan uw activiteit op andere sites en in andere apps worden gekoppeld aan uw persoonlijke informatie om de services van Google en de door Google geleverde advertenties te verbeteren.”  https://policies.google.com/privacy?hl=nl)

Het direct toevoegen van deze gegevens kunt u voorkomen door uit te loggen bij uw Google-account of de betreffende accountinstellingen in uw Google-account uit te voeren. Daarnaast kunt u de installatie van cookies - voor zover Google deze plaatst - door de betreffende instellingen in uw browser verhinderen. Wij wijzen u er wel op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt benutten.

Het doel van de verwerking van de (persoons)gegevens is het gedrag van de gebruikers in kaart te brengen en hierop te kunnen reageren.

Meer informatie omtrent de omgang met gegevens in verband met Google Analytics is te vinden in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Tips omtrent de privacyinstellingen van Google zijn te vinden op https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in

Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel verplicht en ook niet vereist voor het afsluiten van een overeenkomst. U bent derhalve niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. 

De wettelijke grondslag voor de hier beschreven verwerking van de gegevens is art. 6, lid 1, onder a) AVG. Wij verwerken de gegevens enkel na expliciete toestemming.

15) Google Remarketing

Wij maken gebruik van de dienst Google Remarketing die door Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS wordt geëxploiteerd. Google Remarketing plaatst een cookie in uw computer. Door dit cookie kan Google u herkennen als u andere sites binnen het Google-advertentienetwerk bezoekt. Zo is het mogelijk om uw apparaat ook op andere websites van het Google-advertentienetwerk te herkennen en gepersonaliseerde advertenties weer te geven. In het kader van deze procedure wordt informatie (ook persoonsgegevens) doorgegeven aan Google. Het kan hierbij ook gaan om overdracht aan landen buiten de Europese Unie, met name de Verenigde Staten. Google verstrekt de gegevens in sommige gevallen aan derden.

Zoals blijkt uit de Privacy Shield-certificering van Google (te vinden op https://www.privacyshield.gov/list bij het zoekbegrip 'Google'), heeft Google zich verplicht tot het opvolgen van het EU-US Privacy Shield Framework en het Swiss-US Privacy Shield Framework bij het verzamelen, gebruiken en opslaan van persoonsgegevens uit de lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland. Google, inclusief Google LLC en zijn volledige dochterondernemingen in de VS, heeft door middel van de certificering verklaard dat het de Privacy Shield-principes naleeft. Meer informatie hierover is te vinden op https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=nl.

De verkregen informatie wordt door Google met name gebruikt om u gerichte advertenties te kunnen tonen binnen het kader van het Google-advertentienetwerk. Er wordt op geen enkel moment informatie verkregen die naar u persoonlijk terug te leiden is.

Wij hebben er zelf geen invloed op welke gegevens door Google werkelijk worden verzameld en verwerkt. Google geeft echter aan dat onder andere de volgende informatie (ook persoonsgegevens) kan worden verwerkt:

 • Geregistreerde gegevens (met name IP-adressen)
 • Informatie omtrent de verblijfplaats
 • Duidelijke applicatienummers
 • Cookies en vergelijkbare technologieën

Uitgebreide informatie kunt u vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl in de paragraaf 'Gegevens die we verzamelen terwijl u onze services gebruikt'.

Als u bij uw Google-account bent aangemeld, kan Google de verwerkte informatie afhankelijk van uw accountinstellingen aan uw account toevoegen en als persoonsgegevens behandelen. Zie hiervoor met name https://policies.google.com/privacy/partners?hl=nl.  

Google voert hiertoe o.a. het volgende uit:

”We kunnen persoonlijke gegevens uit een bepaalde service combineren met gegevens, waaronder persoonlijke informatie, uit andere Google-services, zodat u bijvoorbeeld gemakkelijker content kunt delen met mensen die u kent. Afhankelijk van uw accountinstellingen kan uw activiteit op andere sites en in andere apps worden gekoppeld aan uw persoonlijke informatie om de services van Google en de door Google geleverde advertenties te verbeteren.”  https://policies.google.com/privacy?hl=nl)

Het direct toevoegen van deze gegevens kunt u voorkomen door uit te loggen bij uw Google-account of de betreffende accountinstellingen in uw Google-account uit te voeren.

Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Tips omtrent de privacy-instellingen van Google zijn te vinden op https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in

Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel verplicht en ook niet vereist voor het afsluiten van een overeenkomst. U bent derhalve niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. 

De wettelijke grondslag voor de hier beschreven verwerking van de gegevens is art. 6, lid 1, onder a) AVG. Wij verwerken de gegevens enkel na expliciete toestemming.

16) Review-uitnodiging via Trustpilot

Deze website maakt gebruik van Trustpilot, een review platform van Trustpilot A/S, Pilestraede 58, 5th floor, 1112 Kopenhagen, Denemarken. Indien u een bestelling plaatst ontvangt u mogelijk een email van ons met de vraag om een review te schrijven. Dit doen we om onze dienstverlening te verbeteren. Hiervoor worden de volgende gegevens doorgegeven aan Trustpilot A/S:

 • Uw naam
 • Uw e-mailadres
 • Uw bestellingsreferentie

Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid van Trustpilot dat hier terug te vinden is: https://legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms

Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel verplicht en ook niet vereist voor het afsluiten van een overeenkomst. U bent derhalve niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken kan echter tot gevolg hebben dat u onze website niet of niet volledig kunt gebruiken.

De wettelijke grondslag voor de hier beschreven verwerking van de persoonsgegevens is art. 6, lid 1, onder f) AVG. Ons hiervoor vereiste gerechtvaardigde belang ligt bij het grote nut dat de hierboven beschreven functie heeft voor onze aanbiedingen. Dankzij feedback van onze gebruikers kunnen wij onze dienstverlening aanpassen en verbeteren.

17) Hotjar

Deze website maakt gebruik van Hotjar, een analyse platform van Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta.

We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en onze dienstverlening te optimaliseren. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Met name het IP-adres van het apparaat (in geanonimiseerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaat-ID's), browser informatie, geografische locatie (alleen land) en voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven. Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Noch Hotjar noch wij zullen deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren. Raadpleeg het privacybeleid van Hotjar voor meer informatie.

Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel verplicht en ook niet vereist voor het afsluiten van een overeenkomst. U bent derhalve niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken.

De wettelijke grondslag voor de hier beschreven verwerking van de gegevens is art. 6, lid 1, onder a) AVG. Wij verwerken de gegevens enkel na expliciete toestemming.

18) Gegevensbeveiliging

Wij beveiligen onze website en overige systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, verstoring, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Ondanks regelmatige controles is echter een volledige bescherming tegen alle gevaren niet mogelijk.

19) Wijziging van de privacyverklaring

Wetswijzigingen of wijzigingen van onze bedrijfsinterne processen kunnen een aanpassing van de privacyverklaring noodzakelijk maken.

Indien een dergelijke wijziging zich voordoet, stellen wij u uiterlijk zes weken voor het in werking treden van de wijziging via het kopje boven de tekst 'Privacyverklaring' op de hoogte. U hebt in het algemeen een recht van herroeping met betrekking tot uw verstrekte toestemming.

U dient er rekening mee te houden (voor zover u geen gebruik maakt van uw recht van herroeping) dat steeds de actuele versie van de privacyverklaring geldend is.

20) Herroeping

U hebt het recht om verstrekte toestemmingen met werking voor de toekomst te allen tijde te herroepen.

21) Recht van betrokkenen

U hebt principieel de volgende rechten:

 • Recht van inzage (art. 15 AVG)
 • Recht op rectificatie (art. 16 AVG)
 • Recht van bezwaar (art. 21 AVG)
 • Recht op gegevensverwijdering (art. 17 AVG)
 • Recht op beperking van de verwerking (art. 18 f. AVG)
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)

Neem bij aanvragen van deze aard contact op met privacy@sepastop.eu. Houd er rekening mee dat wij bij dergelijke aanvragen moeten controleren of het hier daadwerkelijk gaat om de desbetreffende persoon.

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of beroep in rechte hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens door ons in strijd is met de voorschriften van de AVG.

Contactgegevens Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be

Op onze website vinden geen geautomatiseerde besluitvormingsprocessen plaats.  

Versie: 01-08-2020