Geldt de Wet Van Dam ook voor zakelijke klanten?


De Wet Van Dam is standaard niet van toepassing op zakelijke gebruikers. Bij uitzondering kunnen kleine bedrijven en freelancers er wel aanspraak op maken.
Geldt de Wet Van Dam ook voor zakelijke klanten?
Source

De Wet Van Dam is in het leven geroepen om het belang van de consument te behartigen. De wet is doorgaans niet van toepassing op zakelijke gebruikers. Als freelancer of onderneming kunt u niet standaard een beroep doen op de Wet Van Dam. Bij uitzondering worden kleine bedrijven en freelancers wel dezelfde bescherming gegund, waardoor zij in aanmerking kunnen komen voor de zogeheten ‘reflexwerking’.

Reflexwerking bij de Wet Van Dam houdt in dat kleine ondernemingen in sommige gevallen gebruik kunnen maken van rechten die eigenlijk alleen consumenten toekomen. Het moet gaan om een ondernemer die in de uitoefening van zijn beroep overeenkomsten sluit die buiten het gebied liggen van zijn eigenlijke professionele activiteit.


Nathan De Hert

Nathan De Hert Oprichter

Nathan De Hert is de oprichter van sepastop.eu. Na zelf geconfronteerd te worden met hoe moeilijk bedrijven het soms maken om op te zeggen richtte hij het bedrijf op in 2015. Nathan is geïnteresseerd in en schrijft over consumentenbescherming en consumentenrecht.

De informatie op onze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies.

Beoordeel dit artikel
 
3,50 / 5,00
(6 beoordelingen)
Bronnen
Laatst geüpdatet: