Geldt de Wet Van Dam ook voor zakelijke klanten?Kennisbank > Wet Van Dam > Geldt de Wet Van Dam ook voor zakelijke klanten?

De Wet Van Dam is standaard niet van toepassing op zakelijke gebruikers. Bij uitzondering kunnen kleine bedrijven en freelancers er wel aanspraak op maken.

De Wet Van Dam is in het leven geroepen om het belang van de consument te behartigen. De wet is doorgaans niet van toepassing op zakelijke gebruikers. Als freelancer of onderneming kunt u niet standaard een beroep doen op de Wet Van Dam. Bij uitzondering worden kleine bedrijven en freelancers wel dezelfde bescherming gegund, waardoor zij in aanmerking kunnen komen voor de zogeheten ‘reflexwerking’.

Reflexwerking bij de Wet Van Dam houdt in dat kleine ondernemingen in sommige gevallen gebruik kunnen maken van rechten die eigenlijk alleen consumenten toekomen. Het moet gaan om een ondernemer die in de uitoefening van zijn beroep overeenkomsten sluit die buiten het gebied liggen van zijn eigenlijke professionele activiteit.


Lees meer: Wet Van Dam

Wet Van Dam

Gerelateerde vragenOver ons

sepastop.eu is een Europese organisatie die consumenten informeert over hun rechten en helpt met het opzeggen van abonnementen en/of contracten.Social Media

Vind ons ook op: Twitter