Wat is het verschil tussen maand en kalendermaand?


Bij een opzegtermijn van 1 maand zal je contract na 30 dagen stoppen. Bedraagt de opzegtermijn 1 kalendermaand, dan rekent men per volledige maand. In dit geval zal het contract op de laatste dag van de volgende maand stoppen.
Wat is het verschil tussen maand en kalendermaand?
Source

Wanneer je een contract wil opzeggen moet je, bij de meeste bedrijven, rekening houden met een opzegtermijn. Een opzegtermijn is de periode die valt tussen de dag dat je je brief (of opzegging) verstuurt (of aankomt bij de leverancier) enerzijds en de dag waarop het contract stopt anderzijds. Bij de meeste leveranciers bedraagt de opzegtermijn 1 maand of 1 kalendermaand.

 

Het verschil tussen 1 maand en 1 kalendermaand:

1 maand: het contract stopt exact één maand of 30 dagen nadat je hebt opgezegd (voorbeeld: je zegt op op 3 augustus -> je contract stopt op 3 september).

1 kalendermaand: het maakt niet uit of je opzegt bij het begin van de maand of het einde van de maand. De opzegtermijn begint hoe dan ook pas te lopen op de 1e van de maand die volgt op je opzegging. (voorbeeld: je zegt op op 3 augustus -> je opzeg begint pas te lopen op 1 september en het contract stopt pas op 30 september in plaats van 3 september).


Nathan De Hert

Nathan De Hert Oprichter

Nathan De Hert is de oprichter van sepastop.eu. Na zelf geconfronteerd te worden met hoe moeilijk bedrijven het soms maken om op te zeggen richtte hij het bedrijf op in 2015. Nathan is geïnteresseerd in en schrijft over consumentenbescherming en consumentenrecht.

De informatie op onze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies.

Beoordeel dit artikel
 
4,42 / 5,00
(12 beoordelingen)
Bronnen
Laatst geüpdatet: