BBTK opzegtermijn

U kunt uw BBTK lidmaatschap op elk moment opzeggen. Er geldt geen opzegtermijn. Vanaf het moment dat uw brief ontvangen wordt, zal uw opzegging verwerkt worden.


Vul uw gegevens in

Uw lidnummer vindt u terug op uw lidkaart. Het is een lange cijferreeks.
Vanaf wanneer wilt u opzeggen?

Wilt u iets extra meedelen? Klik hierBBTK opzegbriefsepastop.eu wordt goed beoordeeld!


De Tijd
Trends Knack
Spaargids.be

BBTK domiciliëring stopzetten

Wilt u uw BBTK domiciliëring stopzetten of overdragen naar een ander rekeningnummer? Dit kan niet meer via uw bank. Sinds 2014 dient u hiervoor een aangetekende brief naar BBTK te sturen.

Via sepastop.eu kunt u uw (SEPA-)domiciliëringen simpelweg online stopzetten, wij versturen de aangetekende brief voor u naar BBTK.

Klik hier om uw BBTK domiciliëring stop te zetten.


BBTK

Het BBTK (Bond van Bedienden, Technici en Kaderleden) is een onderdeel van het ABVV. Het BBTK is een van de zeven vakcentrales van ABVV. Om BBTK op te zeggen heeft u naast uw persoonsgegevens de volgende informatie nodig: Lidnummer.

BBTK contactgegevens

Website: www.bbtk.org
E-mailadres: admin@bbtk-abvv.be
Tel.: 02 545 69 00

BBTK (SETCA)
Hoogstraat 42
1000 Brussel
Belgium

Vakbond lidmaatschap opzeggen

Betaalt u uw maandelijks vakbondsbijdrage via domiciliëring? Zeg uw domiciliëring vandaag stop.

Alles in categorie: Vakbond

Meer in Vakbond categorie

ABVV, ACV, ACOD, BBTK, ACLVB