Herroepingsrecht

Kennisbank > Herroepingsrecht

Als consument kunt u, wanneer u telefonisch, op straat of via internet een contract aanging of een product kocht, uw beslissing binnen 14 dagen herzien en het contract annuleren of het product terugsturen.
herroepingsrecht

Nooit meer een miskoop door middel van het herroepingsrecht!

Wanneer u op straat, via internet of telefonisch een aankoop doet, kunt u afstand doen van deze aankoop door gebruik te maken van het herroepingsrecht. Dit wil zeggen dat wanneer u diensten of producten aangeschaft ‘op afstand’ u deze binnen 14 dagen kosteloos en zonder reden mag annuleren en/of retourneren. Zo hebt u nog bedenktijd en kunt u miskopen of ongewenste contracten voorkomen.

Wat is het herroepingsrecht en wie kan hiervan gebruik maken?

Door het herroepingsrecht heeft de consument het recht om zich te bedenken over een contractuele overeenkomst of aankoop die werd aangegaan op afstand. Het herroepingsrecht wordt ook soms bedenktijd, zichtperiode of recht van ontbinding genoemd. Via het herroepingsrecht kan de consument binnen 14 kalenderdagen het aangekocht product retourneren of de overeenkomst ontbinden. De consument hoeft hiervoor geen reden op te geven.

Het herroepingsrecht kan enkel worden gebruikt wanneer producten of diensten zijn aangeschaft buiten een officieel verkooppunt, ook ‘kopen op afstand’ genoemd. Dit gebeurt dan via telefoon of internet, op straat of van deur-tot-deur.

Enkel particulieren kunnen beroep doen op hun herroepingsrecht, bedrijven of eenmanszaken kunnen dit niet. Er zijn bovendien ook nog een aantal extra uitzonderingen waarbij u geen beroep kan doen op het herroepingsrecht.

Waarom bestaat het herroepingsrecht?

Het herroepingsrecht is ingevoerd om de consument te beschermen tegen impulsieve aankopen.

Vaak worden consumenten op straat, aan hun eigen deur of telefonisch benaderd met mooie aanbiedingen van verkopers. Ook via het internet komt de consument in aanraking met promoties en reclame. Doordat de overtuigingskracht van de verkopers groot is en de consument vaak weinig tijd heeft, wordt hij/zij te snel overhaald tot het aankopen van een product of het ondertekenen van een contract. De consument heeft zo onvoldoende tijd gehad om over de aankoop na te denken en heeft bovendien geen idee wat de aankoop precies inhoudt.

Het herroepingsrecht is geïntroduceerd om particulieren te beschermen tegen misleidende marketingcampagnes en opdringerige verkopers. Hierdoor heeft de consument het recht rustig na te denken en al dan niet af te zien van de desbetreffende aankoop.

Hoe gaat het herroepingsrecht in zijn werk?

Wanneer u een product of dienst op straat, via het internet of telefonisch aankoopt, dient het bedrijf u op de hoogte te brengen van het herroepingsrecht. Indien de verkoper dit niet doet, wordt de bedenktijd meteen naar een jaar verlengd. Indien de verkoper u alsnog op de hoogte brengt van uw herroepingsrecht in dat komende jaar, gaat op dat moment de bedenktijd van 14 dagen van start.

Wanneer u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht moet u binnen de 14 kalenderdagen de onderneming in kwestie schriftelijk op de hoogte brengen. U kunt dit doen via een het standaard herroepingsformulier of via een ondubbelzinnige verklaring waarin u duidelijk maakt dat u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht.

Het is aangeraden om dit per aangetekende brief of e-mail te doen, omdat u als consument verantwoordelijk bent voor het leveren van een bewijs dat u op tijd hebt gebruik gemaakt van uw herroepingsrecht.

Herroepingsrecht

Gerelateerde vragen

Over ons

sepastop.eu is een Europese organisatie die consumenten informeert over hun rechten en helpt met het opzeggen van contracten.

Meest opgezegd

  1. Basic Fit
  2. ACV
  3. Proximus
  4. Tono
  5. Telenet

Beoordelingen

Trustpilot review Dutch