Hoe zeg ik mijn arbeidscontract op?


Ben je niet meer tevreden met je job? Heb je een betere aanbieding gekregen? Wil je wat meer thuisblijven voor de kinderen? Of begin je als zelfstandige? Dan moet je je arbeidscontract opzeggen en je ontslag indienen.
Hoe zeg ik mijn arbeidscontract op?
Source

Wil je je arbeidscontract opzeggen? Dan hou je best rekening met een aantal zaken. Heb je een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd? Wil je nog een opzegtermijn presteren? Of vertrek je liever meteen en betaal je een opzegvergoeding? Wij leggen in mensentaal uit welke opties je hebt.

Arbeidscontract voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk

Een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd stopt automatisch na de overeengekomen periode. Na deze periode hoef je geen opzeg te geven, er geldt geen opzegtermijn en je betaalt ook geen opzegvergoeding.

Normaal gezien kan je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet vroegtijdig opzeggen. Al bestaan er wel wat uitzonderingen op die regel.

In een arbeidscontract voor een duidelijk omschreven werk staat dan weer geen termijn, maar wel een taak die je moet uitvoeren. Denk aan fotograferen van een bepaald event, het aanleveren van eten voor een feest, …

Let op! Zowel voor een arbeidscontract voor een bepaalde tijd als een voor een duidelijk omschreven werk moeten je een geschreven contract hebben. Is dat er niet, dan gelden de regels voor een contract van onbepaalde duur.

Deze contracten kunnen enkel worden opgezegd tijdens de eerste helft van het contract. Een arbeidsovereenkomst van 6 maanden kan je tijdens de eerste 3 maanden opzeggen, een arbeidsovereenkomst van 8 maanden tijdens de eerste 4 maanden en een arbeidsovereenkomst van een jaar tijdens de eerste 6 maanden.

Maar deze mogelijk is beperkt tot maximum 6 maanden. Ook een arbeidsovereenkomst voor 16 maanden kan je dus enkel opzeggen tijdens de eerste 6 maanden.

Let op! Ook de volledige opzegtermijn moet binnen de eerste helft van de overeenkomst vallen. Hou er ook rekening mee dat de opzegtermijn pas begint te lopen op de eerstvolgende maandag.

Na de eerste helft, kan je het contract niet meer vroegtijdig beëindigen. De partij die het arbeidscontract tijdens de tweede helft stopzet, moet het loon betalen voor de ganse overeengekomen periode!

Arbeidscontract voor een onbepaalde tijd

Ook een contract van onbepaalde duur kan je stopzetten. Dat kan met:

Een contract van onbepaalde duur kan je altijd opzeggen. Je moet daarbij wel rekening houden met een opzegtermijn. Tijdens de opzegtermijn blijft de werknemer nog aan de slag, maar kunnen beide partijen al op zoek naar vervanging.

De opzegtermijn hangt af van je anciënniteit en verschilt naargelang wie de opzeg geeft: werkgever of werknemer.

De opzeg moet altijd schriftelijk gebeuren. De opzegbrief moet ook altijd de begindatum én de duur van de opzegtermijn bevatten.

Een werknemer kan zijn contract op drie manieren opzeggen:

  • door een brief aan de werkgever af te geven. Vraag steeds een gehandtekende kopie als ontvangstbevestiging
  • door een aangetekende brief. Dan begint de opzegtermijn wel pas te lopen op de derde werkdag (zaterdag is een werkdag!) na de datum van de poststempel
  • door de opzegbrief te laten afgeven door een deurwaarder

Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst enkel opzeggen met een aangetekende brief of met een brief afgegeven door een deurwaarder.

Welke informatie moet vermeld worden in een ontslagbrief?

In een ontslagbrief vermeld je best de volgende informatie:

  • uw volledige naam en adres
  • de volledige naam en het adres van het bedrijf/werkgever
  • de datum waarop je de opzegbrief afgeeft of verstuurt
  • de start en het einde van de opzegtermijn
  • een duidelijke vermelding dat je de arbeidsovereenkomst wil beëindigen en een eventuele reden
  • je handtekening

Naast bovenstaande informatie kan je ook vermelden dat je het een fijne samenwerking vond, dat je veel hebt geleerd bij het bedrijf, dat je je opvolger wil verwelkomen en begeleiden, …

Heb je moeilijkheden met het opstellen van een ontslagbrief? Maak dan gebruik van een van onze voorbeeldopzegbrieven. De schuingedrukte tekst moet je aanpassen of aanvullen.


1) Formele ontslagbrief

VAN: 
Naam en voornaam werknemer 
Adresgegevens werknemer 
E-mail werknemer

AAN: 
Naam werkgever/bedrijf 
Adresgegevens werkgever/bedrijf

Plaats, datum

BETREFT: Arbeidscontract opzeggen

Geachte heer/mevrouw naam van werkgever,

Via deze brief dien ik mijn ontslag in. Ik heb besloten om bij een ander bedrijf mijn carrière een nieuwe wending te geven. Ik respecteer mijn opzegtermijn, die ingaat op xx/xx/xx en xxx/xxx bedraagt.

Graag wil ik u bedanken voor de aangename samenwerking.

Met vriendelijke groeten, 
Naam en Voornaam werknemer


Handtekening

2) Informele ontslagbrief

VAN: 
Naam en voornaam werknemer 
Adresgegevens werknemer 
E-mail werknemer

AAN: 
Naam werkgeverbedrijf 
Adresgegevens werkgever/bedrijf

Plaats, datum

BETREFT: Arbeidscontract opzeggen

Geachte heer/mevrouw naam van werkgever,

Via deze brief wens ik graag mijn ontslag in te dienen. Ik heb de afgelopen jaren veel geleerd binnen dit bedrijf, maar ik heb een nieuwe job gevonden bij een andere werkgever zodat ik mijn ervaring kan uitbreiden. Ik heb altijd graag binnen dit bedrijf gewerkt en het is met spijt in het hart dat ik jullie verlaat.

Mijn opzegtermijn start op xx/xx/xx en loopt voor x-aantal weken/maanden. Tijdens deze periode zal ik zorgen dat de overdracht van mijn werk vlot verloopt.

Hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking en de mooie kansen die ik heb gekregen.

Met vriendelijke groeten, 
Naam Voornaam werknemer


Handtekening

3) Ontslagbrief na gesprek

VAN: 
Naam en voornaam werknemer 
Adresgegevens werknemer 
E-mail werknemer

AAN: 
Naam werkgeverbedrijf 
Adresgegevens werkgever/bedrijf

Plaats, datum

BETREFT: Arbeidscontract opzeggen

Geachte heer/mevrouw naam van werkgever,

Zoals besproken in ons gesprek op xx/xx/xx heb ik besloten om een andere uitdaging aan te gaan bij een ander bedrijf en dien ik hierbij mijn ontslag in. Ik respecteer mijn opzegtermijn die ingaat op xx/xx/xx en xx/xx/xx bedraagt.

Graag wil ik u bedanken voor de aangename samenwerking.

Met vriendelijke groeten, 
Naam en Voornaam werknemer


Handtekening


Dave Danckaerts

Dave Danckaerts Jurist

Dave Danckaerts is jurist en behaalde zijn diploma rechten aan de Universiteit Antwerpen in 2007. Tijdens zijn studies verdiepte hij zich onder andere in standaardcontracten in de energiesector. Voor sepastop.eu schrijft hij over contract- en consumentenrecht. Daarnaast publiceert hij ook op zijn persoonlijke website.

De informatie op onze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies.

Beoordeel dit artikel
 
4,50 / 5,00
(4 beoordelingen)
Bronnen
Laatst geüpdatet: