Hoe zeg ik mijn arbeidscontract op?

Kennisbank > Hoe zeg ik mijn arbeidscontract op?

Bent u niet meer tevreden op uw huidig werk? Of hebt u een betere aanbieding gekregen? Wenst u thuis te blijven voor de kinderen? Of begint u als zelfstandige? Dan dient u eerst uw huidig arbeidscontract op te zeggen en uw ontslag in te dienen.
arbeidscontract opzeggen

Om uw arbeidscontract op te zeggen dient u rekening te houden met een aantal factoren. Hebt u een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd? Wilt u ontslag met een opzegtermijn of opzegvergoeding? Wij proberen u in mensentaal uit te leggen wat uw opties zijn.

Arbeidscontract voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk

Bent u een arbeidsovereenkomst aangegaan voor een bepaalde tijd dan is het logisch dat uw contract stopt na deze afgesproken periode. Er geldt hierbij geen opzegtermijn omdat zowel werknemer als werkgever bij het begin van de overeenkomst een bepaalde periode afspraken.

Hebt u een arbeidscontract getekend dat een duidelijk omschreven werk bevat? Dan eindigt het contract wanneer deze taak voltooid is. Het gaat hier bijvoorbeeld om het fotograferen van een bepaald event, het aanleveren van eten voor een feest, … Ook hier geldt er geen opzegtermijn.

Jammer genoeg kunnen dit soort overeenkomsten in principe niet vroegtijdig worden opgezegd.

Arbeidscontract voor een onbepaalde tijd

Voor het verbreken van een contract voor onbepaalde tijd zijn er een aantal mogelijkheden, u kunt opzeggen:

U kunt op elk moment het contract van onbepaalde duur opzeggen, dit dient altijd schriftelijk te gebeuren. U kunt dit in persoon doen, door een brief of geschrift af te geven aan uw werkgever. Vraag steeds een gehandtekende kopie als ontvangstbewijs. Daarnaast kunt u de opzegging ook doen via een aangetekende brief of met een deurwaardersexploot.

Wanneer de opzegging door uw werkgever gebeurt, dan kan hij dit enkel doen via een aangetekende brief en deurwaarderexploot.

Welke informatie moet vermeld worden in een ontslagbrief?

In een ontslagbrief vermeld u best de volgende informatie:

 • uw volledige naam en adres
 • de volledige naam en het adres van het bedrijf/werkgever
 • de datum waarop u de opzegbrief afgeeft of verstuurt
 • de start en het einde van de opzegtermijn
 • een duidelijke vermelding dat u de arbeidsovereenkomst wil beëindigen en een eventuele reden
 • uw handtekening
 • naast bovenstaande informatie kunt u ook vermelden dat u het een fijne samenwerking vond, dat u veel hebt geleerd bij het bedrijf, dat u uw opvolger wenst te begeleiden,…

Hebt u moeilijkheden met het opstellen van een ontslagbrief? Maak dan gebruik van een van onze voorbeeldopzegbrieven. De schuingedrukte tekst dient u aan te passen of aan te vullen.


1) Formele ontslagbrief

VAN:
Naam en voornaam werknemer
Adresgegevens werknemer
E-mail werknemer

AAN:
Naam werkgever/bedrijf
Adresgegevens werkgever/bedrijf

Plaats, datum

BETREFT: Arbeidscontract opzeggen

Geachte heer/mevrouw naam van werkgever,

Via deze brief dien ik mijn ontslag in. Ik heb besloten om bij een ander bedrijf mijn carrière een nieuwe wending te geven. Ik respecteer mijn opzegtermijn, die ingaat op xx/xx/xx en stopt op xx/xx/xx.

Graag wil ik u bedanken voor de aangename samenwerking.

Met vriendelijke groeten,
Naam en Voornaam werknemer


Handtekening

2) Informele ontslagbrief

VAN:
Naam en voornaam werknemer
Adresgegevens werknemer
E-mail werknemer

AAN:
Naam werkgeverbedrijf
Adresgegevens werkgever/bedrijf

Plaats, datum

BETREFT: Arbeidscontract opzeggen

Geachte heer/mevrouw naam van werkgever,

Via deze brief wens ik graag mijn ontslag in te dienen. Ik heb de afgelopen jaren veel geleerd binnen dit bedrijf, maar ik heb een nieuwe job gevonden bij een andere werkgever zodat ik mijn ervaring kan uitbreiden. Ik heb altijd graag binnen dit bedrijf gewerkt en het is met spijt in het hart dat ik jullie verlaat.

Mijn opzegtermijn start op xx/xx/xx en loopt voor x-aantal weken/maanden. Tijdens deze periode zal ik zorgen dat de overdracht van mijn werk vlot verloopt.

Hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking en de mooie kansen die ik heb gekregen.

Met vriendelijke groeten,
Naam Voornaam werknemer


Handtekening

3) Ontslagbrief na gesprek

VAN:
Naam en voornaam werknemer
Adresgegevens werknemer
E-mail werknemer

AAN:
Naam werkgeverbedrijf
Adresgegevens werkgever/bedrijf

Plaats, datum

BETREFT: Arbeidscontract opzeggen

Geachte heer/mevrouw naam van werkgever,

Zoals besproken in ons gesprek op xx/xx/xx heb ik besloten om een andere uitdaging aan te gaan bij een ander bedrijf en dien ik hierbij mijn ontslag in. Ik respecteer mijn opzegtermijn die ingaat op xx/xx/xx en stopt op xx/xx/xx.

Graag wil ik u bedanken voor de aangename samenwerking.

Met vriendelijke groeten,
Naam en Voornaam werknemer


Handtekening

Hoe zeg ik mijn arbeidscontract op?

Gerelateerde vragen

Over ons

sepastop.eu is een Europese organisatie die consumenten informeert over hun rechten en helpt met het opzeggen van contracten.

Meest opgezegd

 1. Basic Fit
 2. ACV
 3. Proximus
 4. Tono
 5. Telenet

Beoordelingen

Trustpilot review Dutch