Huurcontract opzeggen

Kennisbank > Huurcontract opzeggen

U zegt uw huurcontract op door een aangetekende brief te sturen naar uw huisbaas of verhuurder. Let op: er is een verschil in opzegvoorwaarden tussen een contract van lange en korte duur. Gebruik onze huurcontract opzegbrief als voorbeeld om makkelijk op te zeggen.
huurcontract

Hoe zeg ik een huurcontact op?

A) Huurcontract opzeggen als huurder

Wanneer u uw huurcontract wenst op te zeggen is het belangrijk om na te gaan welk soort huurcontract u hebt. Hebt u een overeenkomst van lange of korte duur?

Een contract van lange duur (of ook 3-6-9-contract genoemd) kunt u op elk moment opzeggen indien u een opzegtermijn van 3 kalendermaanden respecteert. Een contract van korte duur (maximum 3 jaar) kunt u niet vroegtijdig stopzetten. Dit kan enkel aan het einde van uw overeenkomst en ook hier dient u rekening te houden met een opzegtermijn van 3 kalendermaanden.

Wanneer u uw 3-6-9-contract na de eerste 3 jaar opzegt, hoeft u geen opzegvergoeding te betalen. Wanneer u uw overeenkomst van lange duur binnen de 3 jaar wenst stop te zetten, dient u wel een vergoeding te betalen. Deze bedraagt het bedrag van 3 maanden huur in het 1e jaar, 2 maanden in het 2e jaar en 1 maand in het 3e jaar.

Indien u uw contract van korte duur vroegtijdig wilt opzeggen dient u de resterende maanden huur in het contract nog te betalen.

B) Huurcontract opzeggen als verhuurder

Een contract van lange duur of 3-6-9 contract opzeggen als verhuurder kan enkel onder bepaalde voorwaarden:

 1. Wanneer de verhuurder of zijn nabije familie in de woning wil komen wonen

  De huurder heeft het recht om zelf in de woning te komen wonen. Ook nabije familie zoals de partner, kinderen, kleinkinderen, (schoon)vader, (schoon)moeder, broers, zussen, tantes, nonkels mogen in de woning komen wonen.

  De verhuurder dient hierbij wel rekening te houden met een opzegtermijn van 6 maanden. Hij moet de huurovereenkomst ook opzeggen via een aangetekende brief en hierin vermelden waarom hij het contract wil beëindigen en wie de woning zal betrekken.

  De verhuurder of het familielid is verplicht om binnen het jaar de woning te betrekken en er minstens 2 jaar effectief te verblijven. Wanneer hij deze voorwaarden niet naleeft riskeert hij een schadevergoeding te moeten betalen aan de huurder van 18 maanden huur.

 2. Bij werken/verbouwingen

  De verhuurder kan het huurcontract ook opzeggen als hij wederopbouw-, verbouwings,- of renovatiewerken overweegt. Hij kan dit alleen doen aan het einde van elke driejarige periode en op voorwaarde dat hij een opzegtermijn van 6 maanden in acht neemt.

  De verhuurder dient in het geval van deze werken ook allerlei documenten in orde te brengen en hij moet ook aan bepaalde voorwaarden voldoen vooraleer hij het contract kan stopzetten.

 3. Zonder motivatie

  Wanneer de verhuurder zonder motivatie het huurcontract wenst op te zeggen, kan hij dit doen aan het einde van de eerste of tweede driejarige periode, op voorwaarde dat hij een opzeggingstermijn van 6 maanden respecteert en een vergoeding betaalt.

  De vergoeding bedraagt 9 maanden huur aan het einde van de eerste driejarige periode en 6 maanden aan het einde van de tweede driejarige periode.

Een huurcontract van korte duur kan ook niet door de verhuurder vroegtijdig worden stopgezet. Wel kan hij de overeenkomst aan het einde van het contract stopzetten. De verhuurder dient ook rekening te houden met een opzegtermijn van 3 maanden.

Voorbeeldbrief huur opzeggen

Vindt u het lastig zelf een brief op te stellen om uw huurcontract te beëindigen? U kunt onderstaande voorbeeldbrief gebruiken om uw huurcontract op te zeggen, door de in cursief gedrukte tekst te vervangen met uw gegevens.

Klik hier om onze voorbeeld opzegbrief te downloaden


Aan:
Voornaam Achternaam (verhuurder)
Straat + huisnummer (verhuurder)
Postcode Woonplaats (verhuurder)

AANGETEKEND: Huurcontract Opzeggen

datum, woonplaats,

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij maak ik kenbaar dat ik de huurovereenkomst voor de woning / het appartement gelegen te straat + huisnummer, postcode woonplaats wens op te zeggen.

Overeenkomstig artikel 3 §6, Titel 1 van de Woninghuurwet van 20 februari 1991, aangepast door de wet van 13 april 1997, bedraagt de opzeggingstermijn 3 maanden. De opzegtermijn gaat dus in op ingangsdatum opzegtermijn en eindigt op einddatum opzegtermijn.

Ik neem nog telefonisch contact met u op om de sleutels te overhandigen.

Graag ontvang ik een bevestiging van de stopzetting van de huurovereenkomst.

Met vriendelijke groeten,
Voornaam Achternaam

Klik hier om onze voorbeeld opzegbrief te downloaden

Huurcontract opzeggen

Gerelateerde vragen

Over ons

sepastop.eu is een Europese organisatie die consumenten informeert over hun rechten en helpt met het opzeggen van contracten.

Meest opgezegd

 1. Basic Fit
 2. ACV
 3. Proximus
 4. Tono
 5. Telenet

Beoordelingen

Trustpilot review Dutch