Voorbeeld Opzegbrief

Kennisbank > Voorbeeld Opzegbrief

Een opzegbrief is een brief die u richt aan uw leverancier waarmee u laat weten dat u uw lidmaatschap, contract of abonnement wenst stop te zetten.

Hieronder vindt u een voorbeeld opzegbrief. De tekst in cursief dient u aan te passen, in te vullen of weg te laten naargelang wat voor u van toepassing is.

Download voorbeeld opzegbrief


AAN:
Naam leverancier/bedrijf
Straat + nummer leverancier/bedrijf
Postcode gemeente leverancier/bedrijf
Land

Datum, uw woonplaats

BETREFT: leverancier opzeggen

Hierbij zeg ik mijn contract op met onderstaande gegevens per eerst mogelijk datum/vanaf datum.

Persoonsgegevens:

Voornaam Naam
Straat + huisnummer
Postcode Woonplaats
E-mail


(eventuele extra gegevens: lidnummer, vestiging club, reden van opzegging, geboortedatum,...)

Graag ontvang ik binnen 10 werkdagen een bevestiging van de opzegging per e-mail of per post.

Met vriendelijke groeten,


Voornaam Achternaam


Handtekening

Download voorbeeld opzegbrief

Voorbeeld Opzegbrief

Gerelateerde vragenOver ons

sepastop.eu is een Europese organisatie die consumenten informeert over hun rechten en helpt met het opzeggen van abonnementen en/of contracten.Social Media

Vind ons ook op: Twitter