Voorbeeld Opzegbrief


Een opzegbrief bezorg je aan je leverancier. Daarmee laat je weten dat je een contract, abonnement of lidmaatschap wil stopzetten.
Voorbeeld Opzegbrief
Source

Wat schrijf ik in een opzegbief?

Wil je graag een opzegbrief naar je leverancier sturen om een contract of abonnement op te zeggen, maar heb je geen idee wat je in deze brief moet zetten? Wij helpen je graag op weg.

Wat er zeker moet instaan zijn je persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats). Daarnaast kan je eventueel je telefoonnummer of e-mailadres vermelden. Heb je een klanten-, lid- of abonnementsnummer? Dan is het altijd handig om dit ook te vermelden, zo kan de leverancier je gegevens makkelijk terugvinden.

Daarnaast moet je natuurlijk ook vermelden dat je het contract graag wil opzeggen. Je kan daarbij een opzegdatum vermelden of vragen dat het zo snel mogelijk gebeurt. Vraag ook of het bedrijf een bevestiging stuurt en dit binnen 2 weken.

Vergeet zeker niet de opzegbrief te ondertekenen. De opzegbrief verstuur je best per e-mail of aangetekend, zodat je altijd een bewijs hebt.

Opzegtermijn?

Twijfel je of je een contract kan opzeggen, kijk dan eens in de kleine lettertjes, de zogenaamde Algemene Voorwaarden.

Leveranciers zijn namelijk wettelijk verplicht om de duur van de overeenkomst in het contract te vermelden.

Heeft het contract geen einddatum, dan moet er minstens vermeld staan hoe je het contract kan opzeggen en hoe lang de opzegtermijn is. Die opzegtermijn moet redelijk zijn (max. enkele maanden).

Een contract met een einddatum kan meestal niet worden opgezegd. Of toch niet op een goedkope manier. Tenzij deze mogelijkheid expliciet in het contract staat.

Kan een overeenkomst stilzwijgend worden verlengd, dan moet dat in het vet in een aparte kader op de eerste bladzijde van het contract worden vermeld! Is dat niet het geval, dan kan je terugvragen wat je teveel betaalde.

Deze regel geldt niet als er enkel goederen worden geleverd, zoals een abonnement op een tijdschrift. Daarvoor mag de termijn dus ook meer dan twee maanden bedragen.

Is de overeenkomst al eens stilzwijgend verlengd? Dan kan je de overeenkomst opzeggen zonder enige vergoeding en met een opzeggingstermijn van maximum 2 maanden!

Fitnessabonnement

Voor een fitnesscontract gelden dezelfde regels als hierboven. Daarnaast geldt voor een fitnessabonnement ook de “Gedragscode voor fitnesscentra”.

Dankzij die gedragscode kan je een fitnessabonnement – zelfs contracten van bepaalde duur – ook opzeggen als het fitnesscentrum de openingsuren of de algemene voorwaarden ingrijpend verandert of als je niet meer kan sporten door een ernstige blessure.

Verboden bedingen

Onrechtmatige bedingen mogen al helemaal niet in een contract staan! Een leverancier en een consument moeten dezelfde rechten hebben.

Zo mag een contract niet vermelden dat de leverancier altijd het contract kan opzeggen, als jij niet dezelfde mogelijkheid hebt.

Vraagt de leverancier een vergoeding als je het contract opzegt, maar krijg jij geen vergoeding als de leverancier opzegt? Dat mag evenmin!

Een leverancier mag evenmin eenzijdig de prijs veranderen. Of beslissen een ander product of dienst te leveren.

Contract online of op straat afgesloten?

Sloot je het contract online af? Of via de telefoon? Dan spreken we van een ‘verkoop op afstand’. Daarvoor gelden andere regels, zoals een herroepingsrecht.

Tekende je op een beurs of op straat? Dan spreken we van een ‘verkoop buiten de onderneming’. Ook daarvoor gelden bijkomende regels. Naast een herroepingsrecht, moet de verkoper je ook verplicht een kopie van het contract bezorgen.

Voorbeeldbrief

Hieronder vind je een voorbeeld opzegbrief. De schuine tekst moet je nog aanpassen, invullen of weglaten naargelang wat van toepassing is. Je kan deze opzegbrief ook in PDF-formaat downloaden.

Download voorbeeld opzegbrief

AAN: 
Naam leverancier/bedrijf 
Straat + nummer leverancier/bedrijf 
Postcode gemeente leverancier/bedrijf 
Land

Datum, uw woonplaats

BETREFT: leverancier opzeggen

Hierbij zeg ik mijn contract op met onderstaande gegevens per eerst mogelijk datum/vanaf datum.

Persoonsgegevens:

Voornaam Naam 
Straat + huisnummer 
Postcode Woonplaats 
E-mail


(eventuele extra gegevens: lidnummer, vestiging club, reden van opzegging, geboortedatum, ...)

Graag ontvang ik binnen 10 werkdagen een bevestiging van de opzegging per e-mail of per post.

Met vriendelijke groeten,


Voornaam Achternaam


Handtekening

Download voorbeeld opzegbrief


Leen Bels

Leen Bels Communicatie verantwoordelijke

Leen Bels is communicatie verantwoordelijke en vindt het zeer belangrijk klanten goed te woord te staan en hen zoveel mogelijk te helpen. Leen schrijft regelmatig artikels voor de sepastop blog en houdt onze social media kanalen up-to-date.

De informatie op onze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies.

Beoordeel dit artikel
 
4,86 / 5,00
(7 beoordelingen)
Bronnen
Laatst geüpdatet: