NHA opzegtermijn

Een cursus kan tussentijds worden opgezegd en dient per aangetekende brief te geschieden.

In geval van driemaandelijkse leszending gelden de ontvangen lessen van de ontvangen studie-eenheid als opzegtermijn. In geval van maandelijkse leszending (hobbycursussen) geldt een opzegtermijn van 3 maanden op basis van een cursustempo van 4 lessen per maand (12 lessen).


Vul uw gegevens in

Vanaf wanneer wilt u opzeggen?

Wilt u iets extra meedelen? Klik hier


Wij verzenden uw opzegbrief aangetekend binnen 24u, met rechtsgeldig afgiftebewijs. Zo bent u 100% zeker.

NHA opzegbrief

De Tijd
Trends Knack
Spaargids.be

NHA domiciliëring stopzetten

Wilt u uw NHA domiciliëring stopzetten of overdragen naar een ander rekeningnummer? Dit kan niet meer via uw bank. U dient contact op te nemen met uw leverancier om de domiciliëring effectief stop te zetten.

Via sepastop.eu kunt u uw (SEPA-)domiciliëringen simpelweg online stopzetten, wij versturen een aangetekende brief voor u naar NHA.

U kunt uw abonnement per overschrijving of via internetbankieren betalen.

Klik hier om uw NHA domiciliëring stop te zetten.


NHA

NHA biedt cursussen aan voor thuis- en zelfstudie. NHA bestaat 80 jaar en de cursussen zijn erkend als opleidingsverstrekker door de Vlaamse overheid. Om NHA op te zeggen heeft u enkel uw persoonsgegevens (naam, adres en woonplaats) nodig.

NHA contactgegevens

Website: www.nha.be
E-mailadres: info@nha.be
Tel.: 03 257 51 91

NHA
Kasteelpleinstraat 8
2000 Antwerpen
Belgium

Andere opzeggenAlles in categorie: Andere