Je schuldsaldoverzekering stopzetten: Waar moet je op letten?

Net zoals bij ieder andere verzekering is het mogelijk om je schuldsaldoverzekering stop te zetten. Al moet je wel op een aantal details letten als je dit wenst te doen. Wij geven een aantal tips.

Wat is een schuldsaldoverzekering? 

Een schuldsaldoverzekering is als het ware een levensverzekering. Het beschermt namelijk je nabestaanden moest je het leven laten voor je je woning hebt afbetaald. Bij een sterfgeval zal de verzekeraar waar je een schuldsaldoverzekering hebt afgesloten het uitstaande saldo volledig of gedeeltelijk terugbetalen. Zo vermijd je dat je nabestaanden de hypothecaire lening verder moeten afbetalen

Een schuldsaldoverzekering is in België niet wettelijk verplicht. Al zullen veel banken vragen om zo’n verzekering af te sluiten als je bij hen een hypothecaire lening aanvraagt. Op die manier is de bank zeker dat de woonlening hoe dan ook volledig wordt terugbetaald bij een overlijden.

Een schuldsaldoverzekering wordt door de meeste verzekeringnemers pas stopgezet als die elders een verzekering afsluiten. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer iemand zijn woonlening herfinanciert bij een andere bank. De nieuwe bank zal doorgaans vragen om bij haar of bij één van haar partners een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Sommige banken verlagen zelfs de hypotheekrente als je dat doet. 

Is het mogelijk om een schuldsaldoverzekering stop te zetten? 

Het is perfect mogelijk om een schuldsaldoverzekering stop te zetten. Bij een stopzetting zal de verzekeraar het risico op een overlijden niet langer dekken. 

Je kan de verzekeringspolis ieder jaar stopzetten. Je moet de verzekeraar wel drie maanden voor de vervaldag op de hoogte brengen dat je je verzekering wilt stopzetten. 

In sommige gevallen wordt er ook een deel van de premie terugbetaald. Dat is zo wanneer je ervoor gekozen hebt om de premie in één keer te betalen, of wanneer je gekozen hebt voor de formule waarbij je gedurende twee derde van de looptijd van je lening premies moet betalen. De verzekeraar betaalt dan een deel van de premies terug omdat die niet langer de risico’s moet dragen. 

Wat zijn de risico’s? 

Wie zijn schuldsaldoverzekering niet inruilt voor een ander, neemt een groot risico. De nabestaanden zullen immers moeten opdraaien voor de afbetaling van de woning bij een overlijden (mits aanvaarding van de erfenis). 

Houd er overigens rekening mee dat een stopzetting van het contract kan leiden tot extra kosten in de vorm van uitstapkosten. Als je bovendien van een fiscale aftrek op deze premie hebt genoten, word je belast tegen 33 procent en moet je ook een gemeentebelasting betalen. Dat is het geval wanneer je je premie al volledig hebt betaald. Je hebt in die situatie voor een deel ten onrechte genoten van een belastingvermindering. 

Wie elders een schuldsaldoverzekering afsluit, loopt het risico dat de premie hoger zal liggen. Bij veel verzekeraars zal je opnieuw een medische vragenlijst moeten invullen. Je medische situatie kan ondertussen gewijzigd zijn en dus een impact hebben op de uiteindelijke premie. Ook je leeftijd kan een opwaarts effect hebben op de premie.  

Bekijk ook of je van bepaalde kortingen hebt genoten. Sommige kredietgevers kunnen namelijk de rente van je hypothecaire lening (als je die bij je huidige bank aanhoudt) verhogen als je de schuldsaldoverzekering overhevelt naar een andere verzekeraar. 

Ga hoe dan ook niet over één nacht ijs wanneer je overweegt om je schuldsaldoverzekering stop te zetten bij je huidige kredietgever. De impact van zo’n stopzetting kan immers grote gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk om verzekeringen te vergelijken alvorens je een contract tekent. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *