Wordt het binnenkort makkelijker om verzekeringen op te zeggen?

Het ziet er naar uit dat het opzeggen van verzekeringscontracten binnenkort een beetje wordt vergemakkelijkt.

De verzekeringsvoorwaarden op dit moment

In het kort gelden nu de volgende regels:

  • U kunt enkel opzeggen tegen het einde van de vervaldatum.
  • Er geldt een opzegtermijn van 3 maanden.
Source

Wat gaat er veranderen?

De PS diende een wetsvoorstel in dat ervoor zou zorgen dat een verzekeringscontract na het eerste jaar op elk moment opgezegd kan worden.

De Ombudsdienst van de verzekeringen ontvangt steeds meer en meer klachten omtrent de opzegging van verzekeringscontracten. In het jaarverslag van 2018 bevestigd de Ombudsman dat “de talrijke administratieve formaliteiten bij een opzeg (…) als complex (worden) ervaren”. 12% van de ingediende klachten heeft een betrekking op de opzegging van een contract, bij de verplichte BA autoverzekering gaat het zelfs om 20%.

Het is daarom dat de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers met dit nieuwe wetsvoorstel komen. Zij willen dat het opzeggen van een verzekeringsovereenkomst vergemakkelijkt wordt door dit, na het verstrijken van het 1e jaar, zonder kosten of boete te kunnen stopzetten.

Daarnaast stellen zij ook voor om te opzegtermijn naar 1 maand aan te passen, al kan dit ook langer zijn wanneer de verzekeringsnemer dit wenst.

Het is ook bij onze buren zo

In onze buurlanden, Frankrijk en Nederland, geldt een gelijkaardige regeling al. Hier kunnen consumenten na de looptijd van 1 jaar hun contract altijd opzeggen. Ze moeten enkel rekening houden met een opzegtermijn van 1 maand.

In Frankrijk heet dit de “Wet-Hamon”, in Nederland geldt de “Wet van Dam”.

Of dit voorstel wordt goedgekeurd of wanneer het in werking zal worden gesteld is momenteel nog niet bekend. We hopen alvast dat het opzeggen van verzekeringscontracten makkelijker wordt gemaakt.

Voor meer informatie over uw auto-, woon-, of familiale verzekering kunt u steeds terecht bij sepastop.eu.

Lees het volledige voorstel hier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *