Hoe uw bankrekening stopzetten?

Een nieuw rekeningnummer openen gaat meestal heel vlot. Het kan vaak online en binnen enkele dagen is de rekening gebruiksklaar. Maar wat doet u wanneer u deze bankrekening, zicht of spaar, weer wil stopzetten? Wilt u enkel van bank veranderen of de rekening volledig opzeggen? Wij geven hieronder meer informatie over hoe dit kan.

  1. Maakt uw rekening leeg
  2. Ga lang bij de bank of
  3. Schrijf een brief
Bankrekening stopzetten
Source

1. Maak uw rekening leeg

Natuurlijk wilt u niet dat uw geld verloren gaat. Het is dus verstandig om de som die nog op uw (spaar)rekening staat over te schrijven naar uw nieuwe rekening. Staan er nog een aantal facturen open? Betaal die dan zeker voordat u de rekening leegmaakt.

Hebt u een doorlopende/permanente opdracht ingesteld? Bijvoorbeeld om de maandelijks huur te betalen? Stel deze dan in bij uw nieuwe bank. Lopen er nog domiciliëringen? Dan moeten ook deze overgezet worden. Dit doet u door de leveranciers, van de actieve domiciliëringen, te verwittigen. Vergeet uw nieuw rekeningnummer niet door te geven!

2. Ga langs bij de bank

Het is misschien niet altijd zo evident om een goed tijdstip te vinden, maar u kunt altijd langsgaan bij de bank om de stopzetting van de rekening te regelen. Breng zeker uw identiteitskaart mee. Wanneer de rekening op meerdere namen staat, moeten alle personen aanwezig zijn om de opzegging te handtekenen.

3. Schrijf een brief

Hebt u geen tijd om naar de bank te gaan? Zet de rekening dan stop via een brief. Bij voorkeur stuurt u deze aangetekend, hierbij ontvangt u een rechtsgeldig verzend- en ontvangstbewijs. Hou ook zelf een kopie van de brief bij.

Steek bij deze brief ook een kopie van de identiteitskaarten van alle personen die aan de rekening gelinkt zijn. Ook dient de brief ondertekend te zijn door al deze personen.

Vergeet uw nieuw rekeningnummer niet te vermelden in de brief en vraag ook zeker om een bevestiging van ontvangst en de stopzetting van uw rekening.

Onderaan dit artikel vindt u een voorbeeld van een opzegbrief.

Bankrekening stopzetten
Source

Wilt u enkel overstappen?

Wilt u alleen overstappen naar een andere bank? Dan hebben zij dit sinds 2018 een stuk makkelijker gemaakt. Alle banken moeten sindsdien de bankoverstapdienst aanbieden en u bent vrij om hiervan gebruik te maken. Dit houdt in dat de nieuwe bank de overstap voor u regelt.

Uw oude bank moet alle informatie over uw terugkerende stortingen (loon, ziekte- en werkloos uitkering, …), actieve domiciliëringen (abonnementen, energieleverancier, …) en doorlopende opdrachten doorgeven aan uw nieuwe bank. Uw nieuwe bank moet op hun beurt de betrokken schuldeisers op de hoogte brengen van uw nieuw rekeningnummer.

Hopelijk bent u hier verder mee geholpen en kunt u uw rekening nu op een rustige manier afsluiten. Hebt u nog domiciliëringen, abonnementen of contracten die u ook wenst stop te zetten? Dan kan dit via www.sepastop.eu.

Voorbeeld brief stopzetting bankrekening (vul gegevens in cursief zelf in of pas ze aan):

Van:
Uw naam

Uw straat 
Uw postcode en gemeente

Aan:
Uw bank
Straatnaam bank 
Postcode en gemeente
bank

Datum, plaats

Betreft: Stopzetting rekeningnummer BEXX XXXX XXXX XXXX

Geachte mijnheer/mevrouw,

Graag wens ik met onmiddellijke ingang/vanaf datum XX/XX/XXXX (zie voorwaarden van uw bank) mijn spaarrekening/zichtrekening met rekeningnummer BEXX XXXX XXXX XXXX af te sluiten.

Gelieve het resterende saldo en intresten van mijn rekeningnummer dat geschrapt zal worden, over te schrijven naar rekeningnummer XXXX XXXX XXXX XXXX. In bijlage vindt u daarnaast een kopie van mijn (en de andere rekeninghouders) ID.

Graag zie ik uw bevestiging van deze stopzetting tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Uw naam

Handtekening (van alle rekeninghouders)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *