Kan ik mijn contract voor bepaalde tijd vroegtijdig beëindigen?


Een contract voor een bepaalde duur of voor een bepaald werk kan je in principe niet vroegtijdig beëindigen.
Kan ik mijn contract voor bepaalde tijd vroegtijdig beëindigen?
Source

Ben je een contract aangegaan voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk, dan moet je dat contract dus uitvoeren zoals je bent overeengekomen. Al heeft de wetgever dat principe wel wat afgezwakt.

Willen jij of de werkgever het contract vroegtijdig beëindigen dan moet je in de eerste plaats kijken naar wat het contract daarover zegt. Staat er niks in het contract – en is er geen sprake van een dringende reden – dan moet er in sommige gevallen een vergoeding worden betaald.

Hoe vroegtijdig opzeggen?

Of en hoe je een overeenkomst van bepaalde duur kan opzeggen, hangt af van de tijd die al verstreken is sinds het begin van het contract.

In de eerste helft van de overeenkomst – met een maximum van zes maanden – gelden dezelfde regels als voor een contract van onbepaalde duur. Wie het contract wil opzeggen, moet dus rekening houden met een opzegtermijn of een opzegvergoeding betalen.

Voorbeeld: een contract van 4 maanden kan enkel de eerste twee maanden vroegtijdig worden opgezegd met een opzegtermijn. Een contract van een jaar of meer kan enkel tijdens de eerste zes maanden worden opgezegd.

Tijdens de tweede helft kan je de overeenkomst niet meer vroegtijdig stopzetten met een opzegtermijn. Wie de overeenkomst dan nog vroegtijdig wilt stopzetten, moet het volledige loon betalen tot de voorziene einddatum. De vergoeding is echter wel beperkt tot het dubbele van wat zou gelden voor een contract van onbepaalde duur.

Voorbeeld: je hebt een overeenkomst van 1 januari tot 31 december. Op 1 augustus wilt de werkgever de overeenkomst vroegtijdig stopzetten. Normaal moet hij je dan loon betalen voor de periode van 1 augustus tot 31 december, zoals oorspronkelijk overeengekomen. Mocht het een overeenkomst zijn van onbepaalde duur, dan moest de werkgever je echter maar een opzegvergoeding betalen van 6 weken. In dit geval betaalt de werkgever dus maximaal het dubbele of 12 weken loon.

Wilt de werknemer de overeenkomst stopzetten op 1 augustus, dan moet hij normaal een opzegvergoeding betalen van 3 weken loon. Hij betaalt dus maximaal 6 weken loon als hij de overeenkomst vroegtijdig wilt stopzetten tijdens de tweede helft ervan.

Let op!

  1. Deze regels gelden enkel als er geen onderlinge overeenkomst is en de werknemer ook niet meer in zijn proefperiode zit. Tijdens de proefperiode (die vooral van belang is voor studenten), kan je de overeenkomst stopzetten zonder opzegtermijn of –vergoeding.
  2. Sinds 2018 gelden er kortere opzegtermijnen als de werkgever wilt opzeggen. De termijn voor de werknemer blijft dezelfde
  3. De eerste helft is de eerste helft! De helften worden dus niet verlengd door ziekte, vakantie, …
  4. Blijf je verder werken nadat de overeenkomst van bepaalde duur is afgelopen, dan wordt dat automatisch een overeenkomst van onbepaalde duur. Sinds het begin van de tewerkstelling!
  5. In principe zijn opeenvolgende contracten van bepaalde duur verboden. Enkel als je een wettige reden hebt, mag je maximaal 4 opeenvolgende contracten van bepaalde duur hebben. Telkens met een minimumduur van 3 maanden per contract en een maximale duur van tewerkstelling van 2 jaar.

Dave Danckaerts

Dave Danckaerts Jurist

Dave Danckaerts is jurist en behaalde zijn diploma rechten aan de Universiteit Antwerpen in 2007. Tijdens zijn studies verdiepte hij zich onder andere in standaardcontracten in de energiesector. Voor sepastop.eu schrijft hij over contract- en consumentenrecht. Daarnaast publiceert hij ook op zijn persoonlijke website.

De informatie op onze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies.

Beoordeel dit artikel
 
4,50 / 5,00
(2 beoordelingen)
Bronnen
Laatst geüpdatet: