Hoe uw Facebook account stopzetten?

Source

Facebook is bij velen niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. We delen onze leukste foto’s met familie en vrienden, worden op de hoogte gehouden van verjaardagen, we worden uitgenodigd voor festiviteiten en krijgen meldingen van de activiteiten in onze buurt.

Maar wat als al die informatie teveel wordt? Volgens statistieken spendeert de Belgische Facebookgebruiker gemiddeld 20 minuten per dag op Facebook. Wat als we die 20 minuten in iets anders steken? Een rondje gaan lopen? Een toffe babbel met onze partner of kinderen? Een interessant boek openslaan?

U hebt er goed over nagedacht en besloten uw tijd in iets anders dan in Facebook te steken. Maar hoe zet u nu uw Facebook account stop? Dit is niet zo eenvoudig maar wij helpen u hier graag mee verder.

Uw Informatie en foto’s bewaren

Vooraleer u uw Facebook account verwijdert kunt u uw foto’s en andere gegevens bewaren. U doet dit door rechts bovenaan op het driehoekje te klikken en naar ‘Instellingen’ te gaan. Bij ‘Algemeen’ klikt u op ‘Een kopie downloaden’. U wordt naar de volgende pagina gebracht waar u het downloaden kan starten.Wanneer u niet alle foto’s wil bewaren, kunt u diegene die u wenst bij te houden apart openen en onderaan via ‘Opties’ op ‘Downloaden’ klikken.

Naast het bewaren van de nodige informatie kijkt u best ook naar de verbonden apps. Indien u uw Facebook account verwijdert en u bent nog verbonden met enkele apps, kunt u niet meer inloggen bij deze apps. Bij de meeste apps kunt u de inlogmethode wel aanpassen, sommigen laten dit niet toe.

Uw Facebook account definitief verwijderen

Hoe uw Facebook account verwijderen:

 • Ga naar de volgende link: https://www.facebook.com/help/delete_account
 • U krijgt onderstaand pop-up venster te zien, lees dit nauwkeurig en klik hierna op ‘Mijn account verwijderen’
 • Bij een tweede pop-up venster worden u nog enkele gegevens gevraagd en kunt u daarna definitief stoppen met Facebook door op ‘OK’ te klikken

Facebook geeft u hierna nog 14 dagen te tijd om terug te keren en uw account opnieuw te activieren. Zodra deze 14 dagen zijn verstreken wordt uw account definitief verwijderd. Wanneer u daarna opnieuw gebruik wil maken van Facebook dient u een nieuw account aan te maken.

Uw Facebook account tijdelijk stopzetten

Facebook geeft u ook de optie om uw account tijdelijk stop te zetten. Gaat u op vakantie? Wilt u eens aanvoelen hoe het is om een tijdje geen Facebook te hebben? Klik dan bij uw ‘Instellingen’ op ‘Beveiliging’ en onderaan op ‘Je account deactiveren’.

Van huurwet naar huurdecreet: wat verandert er in 2019?

Op 18 mei 2018 keurde de Vlaamse regering het nieuwe Vlaamse Huurdecreet goed, zeg maar: de nieuwe Vlaamse huurwet. De nieuwe regels moesten normaal in voege treden op 1 september 2018, maar dat werd al snel uitgesteld. De nieuwe regels worden van kracht op 1 januari 2019.

Huur of verhuur je een woning, dan verandert er die dag heel wat voor je!

Source

1. Graag drie loonbrieven! En een attest van goed gedrag en zeden!

Het Vlaamse Huurdecreet maakt definitief komaf met al te nieuwsgierige verhuurders. Voortaan mogen verhuurders – vóór het sluiten van het contract – enkel info vragen die hij nodig heeft om na te gaan of de huurder aan zijn plichten kan voldoen.

De verhuurder mag dus geen documenten meer opvragen in verband met het gerechtelijk verleden of de gezondheid van de huurder.

2. Huurwaarborg

Voor contracten ondertekend na 1 januari 2019 kan de verhuurder opnieuw 3 maanden waarborg vragen. Voor oudere contracten was dat in de meeste gevallen maar 2 maanden.

Is de huurovereenkomst beëindigd, dan moet de verhuurder de waarborg voortaan binnen het jaar terugstorten. Doet hij dat niet, dan kan de huurder de waarborg voortaan makkelijker terugkrijgen, zelfs zonder tussenkomst van de rechtbank.

Drie maanden waarborg? Vallen financieel zwakkere huurders dan niet uit de boot? Speciaal voor hen creëerde de Regering de “huurwaarborglening”. Daardoor kunnen minder vermogende huurders de huurwaarborg voortaan – anoniem en renteloos – lenen bij het Vlaamse Woningfonds. De huurwaarborglening is wel begrensd in de hoogte.

Na de huurovereenkomst mag de verhuurder ook niet te lang blijven stilzitten! Wilt de verhuurder de waarborg aanspreken voor schade of huurachterstallen, dan heeft hij daarvoor maar 1 jaar de tijd. Na een jaar gaat de borg automatisch naar de huurder.

3. Duur en opzegtermijn

Sinds enkele jaren bestaan er nog 2 soorten contracten voor woninghuur:

 • contracten van korte duur (3 jaar of minder)
 • contracten van 9 jaar

Een contracten van korte duur kan je normaal niet vroegtijdig beëindigen, een contract van 9 jaar wel. Al moet er in sommige gevallen dan wel een opzegvergoeding worden betaald.

Aan de duur van de contracten verandert er niks. Aan de manieren om een contract te beëindigen des ter meer.

Dankzij de nieuwe wet mag de huurder voortaan ook een contract van korte duur vroegtijdig beëindigen. Zelfs als dat niet in het contract is voorzien. Let op: de verhuurder mag dit niet.

Zegt de huurder op in het eerste jaar, dan betaalt hij wel een, opzegvergoeding van 1,5 maand. Zegt hij op in het tweede jaar, dan betaalt hij één maand huur. Zegt hij op in het derde jaar, dan betaalt hij nog een halve maand huur. De opzegtermijn bedraagt in elk geval 3 maanden.

Is de (korte) huurovereenkomst niet geregistreerd, dan kan de huurder deze voortaan ook opzeggen. Zonder opzegtermijn of opzegvergoeding. Vroeger gold dit enkel voor de contracten van 9 jaar. De opzeg gaat wel pas in op de eerste dag van de daaropvolgende maand.

Ook voor de contracten van 9 jaar verandert er heel wat. Zo kon de verhuurder ook vroeger al opzeggen voor eigen gebruik of omdat hij renovatiewerken wil uitvoeren. Al was dat wel altijd aan strikte voorwaarden verbonden. Dat verandert nu!

Wilt de verhuurder opzeggen voor eigen gebruik, dan kan hij dat voortaan enkel om zelf in de huurwoning te gaan wonen. Pas na 3 jaar kan hij de huurovereenkomst opzeggen voor zijn echtgenote, de kinderen, …

Diezelfde drempel zien we als de verhuurder wilt opzeggen om werken uit te voeren. Is er al drie jaar verstreken, dan kan de verhuurder op elk moment de huurovereenkomst opzeggen. Vroeger kon dit maar eenmaal om de drie jaar.

4. Kosten

Zijn dit kosten voor de huurder? Of moet de verhuurder betalen? Het is een vraag die vaak terugkwam. Aan die onzekerheid komt nu een einde! De Vlaamse Regering publiceert een duidelijk lijst waarin duidelijk staat wie wat ten laste moet nemen.

Daar staat wel tegenover dat de huurder de verhuurder voortaan onmiddellijk moet informeren als er herstellingswerken moeten gebeuren.

5. Als de huurder overlijdt

Als de huurder sterft, stop het huurcontract voortaan automatisch na 2 maanden. De huur voor deze 2 maanden moet wel nog worden betaald (door de erfgenamen) net als een extra maand huur als vergoeding.

De erfgenamen kunnen er ook voor kiezen de huur verder te zetten. Dat moeten ze wel op tijd laten weten.

6. Verkoop van de huurwoning

Wat gebeurt er als de huurwoning verkoopt. Onder het nieuwe Huurdecreet behoudt de huurder exact dezelfde rechten tegen de nieuwe eigenaar van de woning. Vroeger was dat enkel het geval als de huurovereenkomst vaste dagtekening had, bijvoorbeeld doordat het contract geregistreerd was. Dat is nu niet meer nodig. Als de woning wordt verkocht, blijft het contract van de huurder gewoon lopen.

7. Brand- en waterschade

Door het nieuwe huurdecreet is de huurder aansprakelijk voor brand- en waterschade. Hij moet hiervoor ook verplicht een verzekering hebben.

8. Kwaliteit van de woning

Een woning mag enkel worden verhuurd als die voldoet aan de Vlaamse Wooncode. Is dat niet het geval, dan is de huurovereenkomst nietig en moet de verhuurder alle betaalde huur terugbetalen. De verhuurder heeft wel recht op een bezettingsvergoeding (die normaal een stuk lager zal liggen).

9. Feitelijke samenwoning

Het nieuwe huurdecreet biedt ook een oplossing voor wie feitelijk samenwoont.

Trekt een nieuwe partner bij de huurder in, dan kan die aan de verhuurder vragen om mee in het contract te komen. Als de verhuurder weigert, kan het koppel naar de rechter stappen. Daarna kan ook elke partij het contract apart en persoonlijk opzeggen.

Dat is een grote verandering: vroeger moesten alle partijen samen het contract ondertekenen en ook samen beslissen om te vertrekken of te blijven.

Wie vertrekt moet wel een nieuwe huurder voorstellen. De verhuurder moet ook akkoord gaan met de nieuwe huurder. Zo niet blijft de vertrekkende huurder nog zes maanden aansprakelijk voor huurachterstallen.

Als feitelijk samenwonenden een woning huren en uit elkaar gaan, moeten ze zelf beslissen wie in de huurwoning blijft wonen. Komen ze er niet uit, dan beslist de rechter. Zonder dat de verhuurder zijn goedkeuring moet geven.

10. Kot

Het Vlaamse huurdecreet heeft ook bijzondere aandacht voor studentenkoten. Voor een studentenkot mag de huurwaarborg maximaal 2 maanden bedragen.

Bovendien kan een student zijn kot opzeggen als hij stopt met studeren. Vertrekt de student op Erasmus dan mag hij zijn kot ook onderverhuren.

Een huurcontract voor een studentenkot mag ook niet meer automatisch (stilzwijgend) worden verlengd.

Let op! Het nieuwe Huurdecreet treedt pas in werking op 1 januari 2019. Bovendien is het enkel van toepassing op contracten die na die datum werden gesloten.

Lees meer over hoe een huurcontract opzeggen.

Geschreven door Dave Danckaerts, jurist.

sepastop.eu helpt 1 miljoen consumenten opzeggen

Vandaag, 19 november 2018, werd de 1 miljoenste opzegbrief opgesteld via sepastop.eu! Het grootste deel (65%) van onze bezoekers gebruikte onze gratis service, de overige 35% koos ervoor om zijn opzegbrief aangetekend door ons te laten verzenden. Om dit te vieren halveren wij deze week de prijs van onze aangetekende verzendservice! (Lees meer: kortingsweek)

Wij zijn in 2015 begonnen met onze opzegwebsite en ondertussen actief in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk. Sinds het begin informeren we consumenten en helpen we bij het opzeggen van allerlei abonnementen en contracten. Dit gaat van fitnessabonnementen en verzekeringscontracten tot kredietkaarten en lidmaatschappen van politieke partijen en vakbonden.

Daarnaast kunt u ook bij ons terecht om een gratis opzegbrief op te stellen. Dit doet u door de gevraagde gegevens in te vullen waarna uw brief automatisch gegenereerd wordt. Deze kunt u dan gratis afdrukken. Wanneer u het werk liever uit handen geeft, kunnen wij uw opzegbrief ook aangetekend verzenden. Tegen verzendkosten versturen we uw brief aangetekend naar het gewenste bedrijf.

Wat werd het meest opgezegd?

Telecomcontracten werden in België het meest opgezegd, gevolgd door verschillende fitnessabonnementen. Kranten en tijdschriften komen op de 3e plaats. Als reden geven de meeste mensen mee dat ze simpelweg ontevreden (1) zijn over de geleverde dienst, willen overstappen (2) of minder geld willen uitgeven (3).

Wij hopen in de toekomst nog meer mensen te helpen bij het opzeggen van hun contract of abonnement. Bent u ook ontevreden? Wilt u eens iets anders lezen? Of wilt u uw zuurverdiende centen op een andere manier spenderen? Surf naar sepastop.eu en stel je opzegbrief meteen online op.

Kortingsweek

Niet enkel hebben we 1.000.000 opzeggingen bereikt, dit jaar konden we ook 3 kaarsjes uitblazen. sepastop.eu bestaat inmiddels 3 jaar. Dit vieren we met een kortingsweek! Verstuur tussen 19/11/18 en 23/11/18 een aangetekende opzegbrief via onze website en krijg maar liefst 50% korting!

Verstuur uw aangetekende opzegbrief via sepastop.eu voor €6.00 (i.p.v. €11.95): www.sepastop.eu

BIP & GO

picture car
Source

Bent u aan het begin van de zomer een abonnement bij Bip & Go aangegaan, maar bent u ondertussen terug thuis van uw zonnige vakantie in het zuiden van Frankrijk of Spanje? Dan wordt het hoog tijd om dat abonnement stop te zetten!

Wat is Bip & Go?

Bip & Go voorziet alle automobilisten van een badge waarmee u de tolbetalingen elektronisch doet. Dit kan op alle wegen in Frankrijk en Spanje.

De abonnementen op een rij:

1) VASTE PRIJS/ONBEPERKT

Dit abonnement wordt aangeraden wanneer u minstens 1 keer per maand de autostrade gebruikt. Het kost € 15 per jaar of € 1,25 per maand. Hierbovenop komen ook nog activeringskosten van € 10 en verzendkosten voor het pasje: € 6 voor Frankrijk en € 10 voor het buitenland.

Voor de maanden wanneer u uw badge in Spanje gebruikt, wordt er € 2,50 in rekening gebracht. U kunt echter ook kiezen voor een jaarabonnement indien u vaak in Spanje rijdt, dit kost € 10 per jaar.

2) A LA CARTE

Wanneer u maar een paar keer per jaar de snelweg in Frankrijk en Spanje gebruikt, wordt dit abonnement aangeraden. U betaalt € 1,70 per maand voor elke maand u de badge gebruikt, voor de maanden wanneer u de badge niet gebruikt, betaalt u niet. Daarnaast worden ook dezelfde activeringskosten en verzendkosten (telkens € 10) aangerekend.

Voor de maanden wanneer u uw badge in Spanje gebruikt, wordt er € 2,50 in rekening gebracht. U kunt echter ook kiezen voor een jaarabonnement indien u vaak in Spanje rijdt, dit kost € 10 per jaar.

Extra informatie

De tolkosten en parkeerkosten worden bovenop het tarief van beide abonnementen gerekend.

Wanneer u een papieren factuur wenst te ontvangen betaalt u € 1 extra per maand. Een elektronisch factuur is gratis.

Voor professionelen en American Express kaarthouders zijn er speciale abonnementen.

Uw abonnement opzeggen

U gaat één van de bovenstaande abonnementen aan voor onbepaalde tijd. Dit wil zeggen dat indien u niet opzegt, het abonnement gewoon blijft doorlopen en u dus ook blijft betalen.

Het opzeggen van uw Bip & Go abonnement kan gelukkig vrij makkelijk. U kunt het op elk moment stopzetten door naar één van de verkooppunten te gaan of door een aangetekende brief te sturen naar het hoofdkantoor (Sanef – Bip & Go, Le Crossing, 30 Boulevard Gallieni, 92130 Issy les Moulineaux, France).

Let wel op: u dient uw pasje/badge ook mee op te sturen! Uw opzegging gaat pas in wanneer Bip & Go uw badge terug heeft ontvangen en wanneer alle betalingen zijn voldaan.

U kunt uw opzegbrief opstellen via onze website: https://www.sepastop.eu/nl-be/andere/bip-go/. U kunt daarbij kiezen of u deze zelf print en opstuurt of u gebruik maakt van onze online verzendservice. Hierbij verzenden wij uw opzegbrief aangetekend en online naar Bip & Go.

Meer informatie vindt u op: https://www.bipandgo.com/nl

Maaltijdboxen opzeggen – de populairste vergeleken.

Het schooljaar is weer begonnen en in al die drukte vindt u geen tijd meer om naar de winkel te gaan of om originele en gezonde maaltijden op tafel te toveren. Tijd om eens een maaltijdbox uit te proberen? Maar welke bestaan er? Hoeveel kost het? En hoe geraakt u er weer van af?

Source

Er bestaan ondertussen al verschillende bedrijven die maaltijdboxen aanbieden in België. Wij zetten deze graag op een rijtje met instructies hoe u uw abonnement stopzet.

# gerechten# pers.prijs*leveringopzeggenopzegtermijn**
15 gram foodbox32-449,00 €maa.online pauzeren of stoppen4 dagen
Ekomenu3-42 of 443,00 €maa. + vrij.online wijzigen of stoppen7 dagen
Foodbag3-42-555,00 €maa.online pauzeren of stoppen4 dagen
Hellofresh3-51-643,95 €zat. - woe.tot 12 weken pauzeren of definitief stoppen3 dagen
Marley Spoon2-42-439,90 €maa. - woe. + vrij.online wijzigen of stoppen6 dagen
Smartmat3-41-459,00 €maa.online pauzeren of stoppen4 dagen

*3 gerechten, 2 personen
** voorafgaand op de volgende levering

15 gram foodbox opzeggen

Bij een flexibel abonnement kunt u makkelijk pauzeren of stopzetten, dit doet u online via ‘Mijn Account – Mijn abonnementen – Mijn abonnement pauzeren’. Hier kunt u uw abonnement voor 1 of 2 weken pauzeren of tot wanneer u het weer opnieuw activeert.

Let op! Indien u uw abonnement wil pauzeren of stopzetten, dient u dit te doen minstens 4 dagen voor de volgende levering. 15 gram foodbox levert op maandag, dus u dient uw abonnement voor donderdag stop te zetten. Indien u dit niet doet, zal u nog een laatste foodbox ontvangen.

Ekomenu opzeggen

Wanneer u kiest voor de wekelijkse levering of flexibel lidmaatschap kunt u deze steeds wijzigen of pauzeren in ‘Mijn Ekomenu’ op de website. Hier kunt u ook doorgeven wanneer u definitief wenst te stoppen.

Geef de stopzetting ten laatste op maandag voor je volgende levering door. Via de klantenservice kan dit tot 17u30, online kan dit tot 23u59. Indien u niet tijdig opzegt, zult u nog een laatste maaltijdbox ontvangen.

Foodbag opzeggen

U kunt eenmalig een foodbag bestellen of kiezen voor een wekelijkse of tweewekelijkse levering. Bij de 2 laatste opties kunt u uw abonnement makkelijk pauzeren of stopzetten. Dit kunt u doen door via de website in te loggen op ‘mijn account’ en onder de agenda de data aan te passen. Let op: doe dit steeds voor donderdag 12u voor uw volgende box wordt geleverd.

Hellofresh opzeggen

1. Pauzeren account

U kunt uw lidmaatschap tot 12 weken pauzeren via uw online account:
1. Ga naar ‘Op het menu’ linksboven in het menu.
2. Klik op de kalender in de rechterbovenhoek.
3. Selecteer de leverdatum die u wilt pauzeren.
4. Klik in het pop-up schermpje op ‘Sla een week over’ om de box te pauzeren.
5. Een pauze opheffen gaat op dezelfde manier door op ‘Sla deze week niet over’ te klikken.

2. Definitief stopzetten

Zowel abonnementen voor bepaalde of onbepaalde tijd kunnen op elk moment worden stopgezet. Let wel dat dit dient te gebeuren 3 dagen (voor 23u59) voor de levering van uw box. Want Hellofresh bestelt de ingrediënten voor uw box uiterlijk 2 dagen voor de levering. Indien u dus niet tijdig opzegt, zal u nog een laatste box ontvangen.

Abonnementen aangegaan voor een bepaalde duur stoppen op het einde van de afgesproken periode en worden niet stilzwijgend verlengd.

Elk abonnement kan op dezelfde manier worden stopgezet als dit werd afgesloten (via de klantendienst, online account, per post of per e-mail).

Wanneer moet u ten laatste verwittigen?

Woensdag voor 23.59u voor bezorging in het weekend;
Donderdag voor 23.59u voor bezorging op maandag;
Vrijdag voor 23.59u voor bezorging op dinsdag;
Zaterdag voor 23.59u voor bezorging op woensdag.

Marley spoon opzeggen

Marley Spoon biedt een flexibel abonnement aan, dit wil zeggen dat u dit makkelijk kan aanpassen, pauzeren of stopzetten. Let wel op: u dient dit te doen 6 dagen voor de bezorging van de volgende box.

U kunt uw box opzeggen via uw online account onder “Mijn instellingen”. Wanneer u al vooruit hebt betaald, zal deze betaling zo snel mogelijk (binnen 30 dagen) worden terugbetaald.

Smartmat opzeggen

Een abonnement kunt u steeds annuleren of pauzeren. U dient hierbij alleen rekening te houden met een opzegtermijn van 4 dagen (tot donderdag 10u). Daarna kan uw bestelling niet meer geannuleerd worden en zal die pas de week daarna ingaan.

Bij een losse bestelling die werd geplaatst en betaald is het niet meer mogelijk om te annuleren.

Opzeggen Zonder Gedoe

sepastop.eu lanceert de videocampagne ‘Opzeggen Zonder Gedoe’. Met deze campagne willen wij de problemen rondom het opzeggen van abonnementen en contracten onder de aandacht brengen.

“Wij merken dat sommige bedrijven het nog steeds moeilijk maken om een contract op te zeggen. Opzeggen is vaak nog een gedoe waar consumenten tegenop kijken. U worstelt met onduidelijke voorwaarden, opzegtermijnen, een onbereikbare ‘klantendienst’, … Met deze campagne willen we iedereen op een speelse manier bereiken.”

De ‘Opzeggen Zonder Gedoe’ campagne bestaat uit 3 video’s waarin we spotten met de opzegwereld door typische situaties op een humoristische manier in beeld te brengen.

In het eerste filmpje heeft een vrouw een nachtmerrie omdat ze haar fitnessabonnement nog niet durfde opzeggen. Het tweede filmpje schetst een herkenbare situatie waarin u belt naar een klantendienst en steeds doorverbonden wordt. In video drie, gesitueerd in een spreekwoordelijke opzegdoolhof, zoekt een man hopeloos naar de juiste manier om een contract stop te zetten.

Bekijk hier de video’s:

Over sepastop.eu
sepastop.eu informeert consumenten en helpt bij het opzeggen van abonnementen en contracten. De website werd opgericht in 2016 en is inmiddels beschikbaar in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk. Maandelijks zeggen gemiddeld 35.000 mensen een abonnement op via sepastop.eu.

Video’s geproduceerd door het Antwerpse productiehuis Poolhert Productions ❤️

Download persbericht & mediakit.

sepastop.eu genomineerd voor de .eu Web Awards!

Wij zijn genomineerd voor de 2018 .eu Web Awards en wij zijn hier superblij mee!

De .eu Web Awards is een Europese competitie met als doel om de beste .eu websites in de kijker te zetten. Wij zijn genomineerd in de ‘Rising Stars’ (start-ups) categorie.

Graag willen we jullie vragen om te stemmen op onze website, alvast bedankt!

Hoe kunt u stemmen?

 • Surf naar https://webawards.eurid.eu/
 • Ga naar ‘Nominate & Vote’
 • Klik op ‘Rising Stars’ en zoek naar sepastop.eu (eventueel moet u nog op ‘next’ klikken)
 • Ga met uw muis over onze website en klik op ‘vote’

Let op: klik niet op ‘Submit your nomination’, maar zoek ons in de lijst van ‘Rising Stars’.

U kunt slechts 1 stem per IP adres uitbrengen. Personen in hetzelfde gezin/huis/kantoor kunnen eventueel via mobiele data (met een smartphone) stemmen.

Erg bedankt om op ons te stemmen en wij houden jullie zeker op de hoogte van het resultaat!

Groetjes,
sepastop.eu team

Netflix opzeggen

Wil je graag je Netflix lidmaatschap opzeggen? Netflix opzeggen is zeer makkelijk. Je kunt Netflix met een druk op een knop meteen online opzeggen. Was het altijd maar zo eenvoudig!

Volg onderstaande stappen om je Netflix account per direct stop te zetten. Je kunt Netflix blijven kijken tot op het einde je huidige factureringsperiode.

Hoe kan je Netflix opzeggen?

1. Ga naar “Mijn account” via www.netflix.com/YourAccount
2. Klik op “Lidmaatschap opzeggen”, onder “Lidmaatschap en facturering”
3. Bevestig op de volgende pagina door te klikken op “Opzegging voltooien”

Opzegtermijn

Je kan je Netflix abonnement elke maand opzeggen. Dit geldt zowel voor het gratis proefabonnement als voor betalende abonnementen.

Indien je wenst, bewaart Netflix je kijkactiviteit. Als je besluit terug te komen – binnen 10 maanden –  kun je dus verdergaan waar je was gebleven.

Netflix opzeggen

Over Netflix

Netflix is een bedrijf dat oorspronkelijk in Amerika, maar nu ook in onder meer Nederland en België, een maandabonnement aanbiedt voor streaming video on demand via internet. Netflix is op 19 september 2014 gelanceerd in België.

Heb je nog andere abonnementen?
Zijn er nog andere streaming diensten of online abonnementen waarvan je vanaf wil? We somden op hoe je makkelijk je Disney + en Spotify account opzegt.

“Wilt u ook gratis op vakantie?” – De plaag van de televerkopers

Source

“Wilt u ook gratis op vakantie?”, zo klinkt het aan de telefoon wanneer u opgebeld wordt door één van vele televerkopers. Dit is natuurlijk veel te mooi om waar te zijn en helemaal niet waar.

Elk jaar krijgt de Economische Inspectie duizenden klachten over televerkopers. In 2017 meldden 5.400 consumenten een probleem, maar dit is jammer genoeg niet alles want niet iedereen dient klacht in. De bedrijven doen zich vaak voor als televerkopers of incassobureaus, maar het gaat hier eigenlijk om oplichterij.

Source

Hoe gaan deze oplichters te werk?

U krijgt telefoon met een zeer mooi aanbod. Het kan gaan over kortingsbonnen voor voordelige hotels en reizen, kortingen bij online winkels, proefexemplaren van puzzelboekjes en tijdschriften, stalen van schoonheidsproducten,…

Over de verkoper zelf en het product krijg je amper details en vaak wordt er voorgesteld om het product of dienst eerst gratis uit te testen. Op het einde van het telefoongesprek belooft de verkoper u een e-mail te sturen, jammer genoeg komt deze e-mail vaak terecht in uw spam-folder of ongewenste e-mailmap en kunt u hierop dus niet reageren. Geen reactie op deze mail staat voor de verkoper gelijk aan het accepteren van het aanbod en u zal dus zeer snel een factuur of zelfs al een aanmaning ontvangen. En deze e-mail komt natuurlijk wel gewoon in uw inbox of brievenbus terecht…

Geef zeker nooit uw telefonische toestemming!

Hoe herkent u een misleidend telefoontje?

Denkt u aan de lijn te hangen met een oplichter? Houd dan even de volgende dingen in gedachten:

 • Heeft de televerkoper zijn identiteit en de onderneming waarvoor hij belt bekendgemaakt?
 • Werd er gemeld dat het gaat over het verkopen van een product of dienst?
 • Gaf de verkoper voldoende informatie (prijs, duur van het contract, …) over het product of dienst?

Indien het antwoord op de bovenstaande vragen telkens ‘neen’ is, dient u op uw hoede te zijn. U kunt steeds voor meer informatie vragen, maar het zijn duidelijke kenmerken van een misleidend telefoontje.

Source

Jammer genoeg houden deze ‘verkopers’ geen rekening met de Bel-me-niet-meer-lijst. Op deze lijst kunt u zich inschrijven wanneer u geen reclametelefoontjes meer wil ontvangen.

Wat kunt u doen nadat u een oplichter aan de lijn hebt gehad?

Heeft u een telefonische aanbod gekregen, maar bent u niet zeker van de echtheid hiervan? Neem het aanbod zeker niet aan en controleer de eerlijkheid van het bedrijf via de lijst van verdachte televerkopers en incassobureaus.

Let op: wanneer de onderneming niet op de lijst staat, betekent dit niet dat het zeker veilig is. Telefonische oplichters wisselen vaak van naam en zijn zo nog niet altijd gemeld bij de FOD Economie.

Een televerkoper is verplicht om u, na het telefoongesprek, een bevestiging te sturen via e-mail of per post. Hierin moet alle informatie staan over het aanbod en hierop kunt u antwoorden dat u niet geïnteresseerd bent, doe dit zeker! Daarnaast moet de verkoper u ook informeren over het herroepingsrecht (link naar sepastop). Dit is de 14-daagse bedenktijd die u krijgt nadat u een bestelling ontvangt. Wanneer de verkoper u hierover niet informeert wordt de bedenktijd verlengd met 12 maanden.

Ontvangt u geen bevestiging? Check dan zeker uw spam-folder!

Toch een slachtoffer geworden van telefonische oplichterij?

Bent u jammer genoeg toch slachtoffer geworden van een televerkoper en hebt u een factuur of aanmaning ontvangen? Geen paniek! U hoeft deze zeker niet meteen te betalen en u kunt dit zelfs melden.

Ga eerst na of het incassobureau ingeschreven is bij de FOD Economie. Staat het bureau niet ingeschreven? Dan mag het geen activiteit in België uitvoeren.

Gaat u niet akkoord met de incasso? Dan kunt u deze betwisten per e-mail of aangetekende brief. U kunt hiervoor de modelbrief van de FOD Economie gebruiken.

Download de modelbrief hier.

Geef uw persoons-, email- of bankgegevens nooit door!

Plots geld van uw rekening?

Is er onverwachts en zonder toestemming toch geld van uw rekening gehaald? Dan kunt u dit betwisten via uw bank. Lees hierover alles in een vorig artikel op onze blog.

Hebt u nog vragen? Dan kunt u steeds terecht bij de FOD Economie.

sepastop.eu nominated for the .eu Web Awards!

We have been nominated for the 2018 .eu Web Awards.

The .eu Web Awards is a European competition aimed at putting the best .eu websites in the spotlight. We have been nominated in the ‘Rising Stars’ category.

We would like to ask you to please vote for us via our website. Thank you in advance!

How can you vote?

 • Surf to https://webawards.eurid.eu/
 • Go to ‘Nominate & Vote’
 • Click on ‘Rising Stars’ and search for sepastop.eu (it’s possible you need to click on ‘Next’
 • Move your mouse over our website and click on ‘vote’

Attention: do not click on ‘Submit your nomination’, but find us in the list of ‘Rising Stars’.

You can only cast 1 vote per IP address. Individuals in the same family/home/office can also vote via mobile data (using a smartphone).

Thank you very much for voting for us. We will keep you informed of the result!

Sincerely,
The sepastop.eu team